Data Act pozwoli mocniej rozwinąć skrzydła ubezpieczycielom

0
1015

Podpisane 13 grudnia rozporządzenie w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania jest już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Data Act może stać się impulsem dla dalszego rozwoju branży ubezpieczeniowej.

Nowe rozporządzenie ułatwi wymianę danych w całej Unii Europejskiej oraz między różnymi sektorami gospodarki. Celem aktu jest zapewnienie sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystania między poszczególnymi uczestnikami rynku w gospodarce cyfrowej. Reguluje on wymianę danych między przedsiębiorstwami, między przedsiębiorstwami a konsumentami oraz między przedsiębiorstwami a administracją publiczną.

Data Act wprowadza mechanizmy, dzięki którym użytkownicy urządzeń podłączonych do Internetu, takich jak sprzęty inteligentnego domu czy smart AGD, będą mieli dostęp do danych generowanych w wyniku korzystania z tych urządzeń oraz zyskają możliwość udostępnienia tych danych innym podmiotom oferującym usługi na rynkach niższego szczebla lub np. zaoferowanie ich na cele altruizmu danych. Obecnie dostęp do takich danych mają często wyłącznie producenci urządzeń, co uniemożliwia użytkownikom korzystanie z konkurencyjnych usług posprzedażowych lub naprawczych. DA wymaga, aby inteligentne urządzenia były projektowane i wytwarzane w taki sposób, aby dane generowane w wyniku korzystania z nich były domyślnie łatwo, bezpiecznie oraz, w razie potrzeby, bezpośrednio z poziomu urządzenia dostępne dla użytkownika i dla innych podmiotów przez niego wskazanych. Nowe wymogi mogą stanowić obciążenie dla producentów urządzeń Internetu rzeczy, dlatego będą oni mieli więcej czasu na dostosowanie się do nowej regulacji.

Szansa na rozwój dla ubezpieczeń

Nowa regulacja jest szansą na rozwój dla rynku ubezpieczeniowego, m.in. w segmencie komunikacyjnym. Zgodnie z Data Act użytkownicy skomunikowanych pojazdów (maszyn  wykorzystujących połączenia internetowe i wymieniających się informacjami – AM) będą mogli żądać od producenta przekazania danych zgromadzonych w pojeździe podmiotom trzecim. W przypadku „łatwo dostępnych danych” unijny akt prawny wymaga nawet udostępniania danych w czasie rzeczywistym. Dzięki szczegółowym danym pojazdu zakłady zyskają możliwość zaoferowania klientom zupełnie nowych ofert ubezpieczeń i udostępnienia nowych usług.

– W razie wypadku możliwe byłoby automatyczne rejestrowanie rozmiarów uszkodzeń w czasie rzeczywistym na podstawie danych o położeniu i danych z czujników zderzeniowych. Allianz może natychmiast poinformować serwis holowniczy, zarezerwować wypożyczony samochód, zamówić odpowiednie części zamienne i umówić się na wizytę w warsztacie dla naszego klienta. W przypadku poważnych wypadków można zapewnić pomoc medyczną – tłumaczył Klaus-Peter Röhler, członek zarządu Allianz SE, podczas ubiegłorocznego 11. Allianz Motor Day. – W przeszłości klient musiał nas o tym poinformować. W przyszłości będziemy proaktywnie kontaktować się z naszymi klientami, zapewniając pomoc wtedy, gdy klienci będą nas najbardziej potrzebować – zaznaczył.

Ekspert zwrócił również uwagę, że wykorzystując dane samochodu, Allianz może zaoferować każdemu klientowi składkę adekwatną do ryzyka. 

– Możemy kalkulować oferty znacznie bardziej dostosowane do ryzyka, biorąc pod uwagę zarówno styl jazdy, jak i to, czy pojazd jest wyposażony w systemy bezpieczeństwa oraz czy są one włączone, czy wyłączone. Jednocześnie dane z czujników i kamer można wykorzystać do prawidłowego zbadania wypadku oraz wyjaśnienia odpowiedzialności – powiedział Klaus-Peter Röhler. 

Dane przesyłane bezpośrednio z pojazdu nabiorą szczególnego znaczenia, gdy w przyszłości pojazdem będą sterować systemy autonomiczne i wspierane przez sztuczną inteligencję. 

– Poszkodowani oraz społeczeństwo mają prawo wiedzieć, czy wypadek spowodował człowiek, czy maszyna – powiedział Klaus-Peter Röhler.

Ruszają prace nad polską ustawą

Data Act wejdzie w życie 11 stycznia 2024 r. Przepisy rozporządzenia zaczną obowiązywać po 20 miesiącach od tej daty, tj. 12 września 2025 r. W Polsce koordynatorem wdrożenia regulacji do polskiego porządku prawnego jest Ministerstwo Cyfryzacji. Resort już rozpoczął konsultacje założeń projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw wdrażającej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o usługach cyfrowych).

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl