TUW PZUW wydał poradnik o bezpieczeństwie pożarowym

0
1463

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przygotował bezpłatny poradnik „Bezpieczeństwo pożarowe – kompendium wiedzy”, który dostarcza informacje na temat zapobiegania pożarom i ochrony przed nimi.

– Przezorność i zapobiegliwość w tak ważnej dziedzinie jak bezpieczeństwo pożarowe jest szczególnie ważne, ponieważ pozwala unikać nie tylko strat materialnych, lecz także nieprzeliczalnych na pieniądze ludzkich tragedii. Dlatego stawiamy na prewencję, a jej elementem jest przygotowany przez nas poradnik. Ma służyć zwiększaniu bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej i w przemyśle – mówi Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW.

Poradnik instruuje, jak przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa oraz dbać o utrzymanie we właściwym stanie instalacji elektrycznych i odgromowych oraz maszyn i urządzeń, aby uniknąć zagrożenia pożarowego. Zawiera informacje na temat sygnalizacji przeciwpożarowej, sprzętu gaśniczego oraz tak praktycznych kwestii, jak np. bezpieczne ładowanie akumulatorów do wózków widłowych. Ponadto dostarcza fachową wiedzę na temat konstrukcji i planowania obiektów w sposób, który utrudni rozprzestrzenianie się ewentualnego pożaru. Obejmuje również przepisy i standardy w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego.

– Zaletą poradnika są praktyczne informacje. Oparliśmy się na własnych doświadczeniach związanych z likwidacją szkód i prowadzonymi przez nas audytami bezpieczeństwa. Dzielimy się zdobywaną latami wiedzą, jak minimalizować ryzyko pożarów i ograniczać ich rozmiary, jeśli się pojawią – podkreśla Rzecznik Klienta TUW PZUW Ryszard Roszak.

„Bezpieczeństwo pożarowe – kompendium wiedzy” jest dostępne TUTAJ

(AM, źródło: TUW PZUW)