Dealerzy samochodów nie chcą liberalizacji wykazu części zamiennych

0
564

W związku z pojawiającymi się coraz częściej spekulacjami na temat liberalizacji rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko, Związek Dealerów Samochodów przekazał Ministerstwu Infrastruktury swoje pisemne stanowisko, w którym apeluje o utrzymanie aktu w dotychczasowym brzmieniu.

ZDS przypomniał, że obecnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 28 września 2005 r. wprowadziło listę części wymontowanych z pojazdów, które z natury rzeczy, tj. z uwagi na ich budowę, trwałość oraz możliwość narosłych z powodu ich ponownego montażu patologii i zagrożeń, prawodawca uznał ze niemożliwe do ponownego użytku. „Należy przyjąć, że prawodawca kierował się pewną aksjologią, to znaczy z jednej strony wziął pod uwagę postulat zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom pojazdów i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a z drugiej strony wymogi ochrony środowiska, i uznał, że bardziej zasadne jest przeznaczenie tych części na odzysk surowców niż na ponowny montaż i użycie w pojazdach. Patrząc na listę tych części, należy przyjąć że taka decyzja była jak najbardziej uzasadniona” – podkreślił Związek.

Mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu drogowego, ochronę środowiska, ale i pogłębiającą się szarą strefę narosłą wokół handlu częściami używanymi w Polsce, organizacja przekazała resortowi pismo, w którym przedstawiła szereg argumentów przemawiających za utrzymaniem wykazu w niezmienionej formie. Ponadto Związek zaapelował o wprowadzenie mechanizmów pozwalających na wyeliminowanie zagrożeń płynących z handlu częściami, które nie powinny być ponownie montowane w pojazdach.

(AM, źródło: ZDS)