Dni Rzecznika Finansowego w szkołach i na uczelniach

0
403

Jedną z inicjatyw Rzecznika Finansowego w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej są Dni Rzecznika Finansowego – cykl spotkań edukacyjnych organizowanych na uczelniach we współpracy z przedstawicielami Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym, które mają na celu zwiększanie świadomości finansowej społeczeństwa.

Cykl otworzyły spotkania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbyły się one w dniach 1–2 marca. W ich ramach przeprowadzono wykłady przeznaczone dla uczniów szkół średnich z Lublina i regionu oraz studentów i pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz dla Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Podczas tych pierwszych przedstawiono możliwości pomocy oferowanej przez Rzecznika Finansowego dla klientów podmiotów rynku finansowego oraz opowiedziano o działalności Pełnomocnika Terenowego RzF w Lublinie. Słuchacze zapoznali się też z tematem nieautoryzowanych transakcjach płatniczych oraz praktycznymi poradami dotyczącymi bezpieczeństwa przy korzystaniu z technologii płatniczych. Z kolei drugiego dnia najmłodsi studenci (wraz z rodzicami) poznali zasady działania podstawowych usług finansowych, takich jak pożyczki, konta bankowe czy różne rodzaje ubezpieczeń, a także dowiedzieli się o roli Rzecznika jako organu ochrony praw obywatelskich.

4 marca Rzecznik Finansowy zorganizował z kolei akcję edukacyjną w Nowej Sarzynie. Eksperci z Biura RzF przeprowadzili warsztaty dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie oraz wykład dla seniorów na temat działalności Rzecznika na rzecz ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego.

(AM, źródło: RzF)