Do Czarnogóry i Wielkiej Brytanii bez Zielonej Karty

0
294

Od 2 sierpnia polscy kierowcy mogą wjeżdżać na terytorium Czarnogóry oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej bez Zielonej Karty czy ubezpieczenia granicznego, a jedynie z polskim OC ppm. Komisja Europejska zatwierdziła uczestnictwo tych państw w Porozumieniu Wielostronnym.

Komisja Europejska opublikowała decyzję w sprawie stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/103/WE) w odniesieniu do kontroli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych przebywających w Czarnogórze i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Zgodnie z tą decyzją od 2 sierpnia 2021 r. państwa członkowskie

  1. odstępują od kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w przypadku wszystkich rodzajów pojazdów normalnie przebywających na terytorium Czarnogóry, z wyjątkiem pojazdów wojskowych zarejestrowanych w tym kraju, przy ich wjeździe na terytorium Unii;
  2. odstępują od kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w przypadku wszystkich rodzajów pojazdów normalnie przebywających na terytorium Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem pojazdów wojskowych zarejestrowanych w tym kraju, przy ich wjeździe na terytorium Unii.

Podjęcie tej decyzji było możliwe dzięki podpisaniu przez Biura Narodowe państw Unii Europejskiej oraz Andory, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa aneksu do Porozumienia Wielostronnego, na mocy którego członkiem porozumienia stało się Biuro Narodowe Czarnogóry. W aneksie tym zawarto praktyczne ustalenia dotyczące zniesienia kontroli ubezpieczenia w odniesieniu do pojazdów normalnie przebywających na terytorium Czarnogóry i objętych postanowieniami Porozumienia. 

Jednocześnie w następstwie brexitu Komisja Europejska notyfikowała dotychczasowe członkostwo Zjednoczonego Królestwa w Porozumieniu Wielostronnym.

Ponieważ członkostwo w Porozumieniu Wielostronnym funkcjonuje na zasadzie wzajemności, zniesienie kontroli Zielonych Kart dotyczy również wjeżdżających na teren Czarnogóry oraz Zjednoczonego Królestwa.

(AM, źródło: PBUK)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here