Dobry początek roku Grupy PZU

0
334

W pierwszym kwartale 2022 roku Grupa PZU odnotowała historyczny wynik sprzedażowy, zbierając ponad 6,25 mld zł składek. Zakład mógł się też pochwalić dobrym wynikiem finansowym netto i świetnym wynikiem inwestycyjnym.

– Rozpoczęliśmy ten rok z bardzo dobrymi wynikami zarówno pod względem wielkości sprzedaży ubezpieczeń, jak i rentowności. Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, oddziałującego na nastroje oraz decyzje konsumentów i firm, składka zebrana w pierwszym kwartale sięgnęła 6,3 mld zł. Wzrosła nie tylko rok do roku, ale też osiągnęła najwyższą wartość, jaka została dotychczas odnotowana przez Grupę PZU w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku. Przede wszystkim w Polsce o 12,1% rok do roku wzrosła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w obszarze pozakomunikacyjnym, zwłaszcza w segmencie masowym. Co istotne, w warunkach powracającej do przedpandemicznego poziomu częstości szkód i przy rosnącej z powodu inflacji ich wartości, utrzymaliśmy wysoką rentowność ubezpieczeń majątkowych – wskazuje dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA.

Sektor majątkowy motorem wzrostu sprzedaży grupy

Kwartalny przypis składki brutto PZU wyniósł 6,25 mld zł – o 1,7% więcej niż przed rokiem, kiedy to zakład zebrał 6,15 mld zł. Na rynku polskim najmocniej wzrosła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – o 6,1% r/r, do 3,6 mld zł. Szczególnie mocny wzrost odnotowano w segmencie pozakomunikacyjnym (12,1%), zwłaszcza w ubezpieczeniach masowych, gdzie sprzedaż wzrosła o 12,6%, do 1,1 mld zł oraz korporacyjnych (10,7%, do ponad 370 mln zł). Poprawę rezultatów sprzedażowych odnotowano również w ubezpieczeniach mieszkaniowych, dla małych i średnich przedsiębiorstw, maszyn i sprzętu budowlanego, a także rolnych, w tym dotowanych ubezpieczeniach upraw. Z kolei przypis składki w „komunikacji” był wyższy od uzyskanego przed rokiem o 2,3%. Był on w głównej mierze efektem wynoszącego 9,8% wzrostu sprzedaży AC.

Niewielki spadek w biznesie życiowym

PZU zebrał również blisko 2,1 mld zł składek z ubezpieczeń na życie. To nieco gorszy rezultat od ubiegłorocznego, kiedy to „życiówka” przyniosła grupie 2,2 mld zł składek. Mimo tego pogorszenia sprzedaż ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła o 1,8% r/r, do blisko 1,8 mld zł. Zakład zwraca uwagę, że na początku tego roku liczba zgonów w Polsce pozostawała na poziomie powyżej przeciętnych wartości dla tego okresu roku przed pandemią, ale była istotnie niższa niż w I kw. 2021 r. W rezultacie szkodowość segmentu ubezpieczeń grupowych i IK była niższa o 4,8 pp. r/r.

– Poprawiliśmy marżę operacyjną w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych oraz w ubezpieczeniach indywidualnych. W pierwszym z segmentów wzrosła do 13,1%, czyli o 2,9 pp. rok do roku, a w drugim do 27,3%, czyli o 11,5 pp. rok do roku. Konsekwentnie rosną przychody z umów dodatkowych do ubezpieczeń kontynuowanych, w tym na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy, a także do produktów grupowych ochronnych. W I kw. 2022 r. o 5% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego wzrosła też sprzedaż indywidualnych produktów ochronnych – mówi Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

Zdrowie rośnie w błyskawicznym tempie

Grupa PZU ponownie mogła pochwalić się wysokim wzrostem przychodów w obszarze zdrowia. Na koniec marca 2022 r. wyniosły one 323 mln zł, co było rezultatem o 14,7% lepszym od ubiegłorocznego. Wzrost dotyczył zarówno przychodów z rosnącej liczby placówek medycznych PZU Zdrowie (19,2%), jak i ubezpieczeń i abonamentów zdrowotnych. Portfel ubezpieczeń zdrowotnych rośnie zwłaszcza w zakresie umów ambulatoryjnych oraz dodatków do ubezpieczeń kontynuowanych. Poszerzenie bazy klientów oraz dostępności usług przyniosło wzrost liczby aktywnych umów zdrowotnych w Grupie PZU do ok. 3,1 mln szt.

Pozory mylą

Zysk netto Grupy PZU uplasował się na poziomie 1,61 mld zł. To o 39,51% więcej niż rok wcześniej, tj. 1,15 mld zł. Z kolei zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wyniósł 758 mln zł, wobec 880 mln zł w I kw. 2021 r. Ubezpieczyciel uzyskał zwrot na kapitale (ROE) w wysokości 17,8% . Taki wynik przekracza cel strategiczny i lokuje grupę wśród najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie.

– To satysfakcjonujące rezultaty. Trzeba pamiętać, że choć w pierwszym kwartale ubiegłego roku wynik był o kilkanaście procent wyższy, to aż 44% tej kwoty stanowił wówczas zysk na wycenie spółki z branży logistycznej w portfelu PZU. Gdybyśmy pominęli to jednorazowe zdarzenie, to zysk po pierwszym kwartale 2022 r. jest wyższy rok do roku o 52,5% – wyjaśnia Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO PZU SA. – Pomimo wzrostu częstości szkód w I kw. bieżącego roku o 1,7% r/r, wysokiej inflacji i rosnących kursów walut, wpływających m.in. na wzrost cen części do napraw, co przekłada się na wyższe koszty odszkodowań i świadczeń, PZU poprawił rentowność w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Wskaźnik mieszany (COR) w I kw. wyniósł 92%, wobec 94% rok wcześniej. Rentowność w całym obszarze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce w I kw. również pozostała wysoka – wskaźnik mieszany wyniósł 90%. Poprawiliśmy także rentowność techniczną w ubezpieczeniach na życie, co świadczy o bardzo solidnych fundamentach działalności ubezpieczeniowej – dodaje.

Inwestycje i bankowość

Grupa PZU po raz kolejny uzyskała bardzo dobry wynik inwestycyjny. Jej kwartalny zwrot na portfelu przekroczył 4,1%.

 – Kompozycja naszego portfela inwestycyjnego jest idealna na niepewne czasy i zmienność na rynku. Instrumenty dłużne stanowią 83% w jego strukturze, w tym 65% to dług skarbowy. Pozycja walutowa jest zamknięta, a ekspozycja na zmienne klasy aktywów, takie jak akcje – ograniczona, stąd tak dobre wyniki osiągane przez PZU w tym i poprzednich kwartałach. Struktura portfela sprawia, że jesteśmy i będziemy beneficjentem wyższych stóp procentowych, co jest już częściowo widoczne w wynikach. Obecna sytuacja na rynku długu, gdzie rentowność obligacji skarbowych jest najwyższa od prawie 14 lat, będzie pozwalała nam na odnawianie zapadających obligacji po wyższych stopach. Konsekwentna budowa pozycji na nieruchomościach również w istotny sposób przyczynia się do zwiększenia zwrotów na portfelu głównym. Bardzo pozytywnie działają też inwestycje w starannie wyselekcjonowane spółki z sektora technologicznego – mówi Tomasz Kulik.

Obok rezultatów osiągniętych z działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej, do dobrego wyniku przyczyniła się także dynamicznie rosnąca kontrybucja działalności bankowej, której sprzyjała restrykcyjna polityka pieniężna, korzystnie wpływająca na przychody odsetkowe. W tym okresie Pekao i Alior Bank dodały do wyniku netto jednostki dominującej 241 mln zł, co stanowi wzrost o 180% w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku.

Od początku stycznia do końca marca Grupa PZU wypłaciła 3,69 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 6,01% mniej niż przed rokiem, tj. 3,93 mld zł.

– Już trzeci rok działamy w nadzwyczajnych, pełnych zawirowań warunkach rynkowych, będących następstwem najpierw pandemii, a dziś przede wszystkim wojny w Ukrainie. Mimo to konsekwentnie rozwijamy nasz biznes i realizujemy cele strategiczne, a pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje bardzo silna. Nasz wskaźnik wypłacalności Solvency II na koniec 2021 r. osiągnął poziom 221%, znacznie powyżej średniej europejskich ubezpieczycieli. W połączeniu z wysokimi ocenami ratingowymi, w tym wskazującymi na niskie ryzyko negatywnego wpływu czynników ESG, potwierdza to duże bezpieczeństwo działalności Grupy PZU – podsumowuje prezes PZU SA.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl