Zysk Generali ucierpiał wskutek wycofania się z Rosji

0
247

W I kwartale tego roku składka przypisana brutto Generali wzrosła o 6,1%, do 22,3 mld euro.  Grupa odnotowała poprawę wyników zarówno w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z których zebrano 7889 mln euro (wzrost o 6,4% r/r), jak i życiowych (14,43 mld euro, +6%). Skonsolidowany wynik operacyjny wzrósł o 1,1%, do 1,6 mld euro. Wskaźnik mieszany zwiększył się z 88% na koniec marca 2021 r. do 90,4% rok później. Natomiast marża z nowej działalności wzrosła o 0,53 pp., do poziomu 4,94%.

Wynik netto Generali uplasował się na poziomie 727 mln euro. Rok wcześniej wyniósł on 802 mln euro (-9,3% r/r). Grupa tłumaczy spadek utratą wartości inwestycji rosyjskich w wysokości 136 mln euro. Z tej kwoty 96 mln dotyczyło rosyjskich instrumentów o stałym dochodzie bezpośrednio posiadanych przez włoskiego ubezpieczyciela, a za 40 mln euro odpowiadały udziały w Ingosstrakh. Po wyłączeniu tego czynnika wynik netto wyniósłby 863 mln euro, co oznaczałoby wzrost wyniku o 7,61% w stosunku do osiągnięcia z analogicznego okresu poprzedniego roku.

Współczynnik wypłacalności pozostał bardzo solidny i wyniósł 237%. Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. uplasował się on na poziomie 227%. Wzrost o 10 pp. odzwierciedlał głównie wahania rynkowe, wywołane wzrostem stóp procentowych i zawężeniem spreadów na obligacjach rządowych, tylko częściowo skompensowane spadkiem na rynku akcji, wzrostem zmienności i inflacji.

– Wyniki za pierwszy kwartał potwierdzają doskonałe wyniki Generali, pomimo kontekstu charakteryzującego się niepewnością związaną z konfliktem na Ukrainie. Rozwój biznesu w najbardziej rentownych segmentach świadczy o zdolności Grupy do konsekwentnego generowania wartości – skomentował dyrektor finansowy Grupy Generali, Cristiano Borean.

Generali przewiduje, że globalny sektor ubezpieczeniowy może borykać się z niepewnością związaną ze spowolnieniem gospodarczym, wzrostem inflacji oraz ryzykiem eskalacji po inwazji Rosji na Ukrainę. Grupa zamierza kontynuować swoją strategię przywracania równowagi portfela życiowego w celu dalszego zwiększania jego rentowności, z bardziej efektywną alokacją kapitału, również w miarę dalszego wzrostu stóp procentowych. Kluczową rolę będą odgrywały nadal uproszczenia i innowacje wraz z wprowadzeniem szeregu modułowych rozwiązań produktowych, zaprojektowanych z myślą o specyficznych wymaganiach i nowych potrzebach klientów, dystrybuowanych za pośrednictwem adekwatnych, wydajnych i nowoczesnych kanałów. W biznesie majątkowym i osobowym Generali chce maksymalizować zyskowny wzrost na dojrzałych rynkach przy jednoczesnym wzmacnianiu pozycji na rynkach o wysokim potencjale wzrostu poprzez rozszerzanie swojej obecności i oferty.

(AM, źródło: Generali)