Dodatkowe opcje w szkolnym NNW rzadko dostępne w umowach zawieranych przez szkoły

0
649

Pokrycie kosztów korepetycji, pomoc w obszarze IT, kontrola sprzętu i stron, które dziecko odwiedza w sieci, pomoc psychologiczna w przypadku zetknięcia się z cyberprzemocą lub hejtem – to tylko część dodatkowych świadczeń, o które można rozszerzyć szkolne ubezpieczenie NNW dla dziecka. Często to właśnie one skłaniają rodziców do zakupu polisy indywidualnej, a nie za pośrednictwem szkoły.

Jedną z głównych cech indywidualnej polisy dla dziecka jest możliwość spersonalizowania jej warunków i rozszerzenia o dodatkowe ryzyka i opcje, które nie są związane z nieszczęśliwymi wypadkami.

– Dodatkowa opcja, która jest typowa dla ubezpieczenia NNW szkolnego, to pokrycie kosztów korepetycji. Jeżeli dziecko w wyniku wypadku lub choroby nie mogło uczęszczać na lekcje, rodzice mogą skorzystać z opcji wykupienia mu na ten czas korepetycji – mówi agencji Newseria Biznes Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych Compensa TU.

Jak wskazuje, popularnym wśród rodziców wyborem jest również pomoc w obszarze IT.

– Rodzic może w tym przypadku oczekiwać pomocy związanej z założeniem kontroli rodzicielskiej, antywirusowym skanowaniem sprzętu, którym posługuje się dziecko, sprawdzeniem, jakie strony ono najczęściej odwiedza, albo założeniem blokady, żeby z komputera można było korzystać tylko w określonych godzinach czy przez określony czas – wymienia ekspert Compensy.

Wśród dodatkowych świadczeń, które uzupełniają ubezpieczenie szkolne, można znaleźć również pomoc psychologiczną i prawną związaną z hejtem i przemocą w internecie.

– Pomoc psychologiczna w NNW szkolnym to jednak nie tylko przypadki hejtu czy stalkingu – mówi Andrzej Paduszyński. – Taka pomoc oferowana jest również po nieszczęśliwym wypadku – wówczas zarówno dziecko, jak i rodzice mogą skorzystać z pomocy psychologa w ramach konsultacji online lub bezpośredniej wizyty. Jeżeli rodzic ma problemy wychowawcze, nie może sobie z dzieckiem poradzić lub potrzebuje pomocy, także może zwrócić się do ubezpieczyciela o takie świadczenie i otrzyma wynagrodzenie za konsultację psychologiczną – dodaje.

Ekspert przypomina, że grupowe NNW szkolne zawierane za pośrednictwem placówki oświatowej nie jest obowiązkowe. Dlatego w ostatnich latach coraz więcej rodziców – ze względu na szerszy zakres ochrony i wyższe sumy ubezpieczenia – decyduje się na polisy indywidualne.

– Koszty NNW zależą od wybranej sumy ubezpieczenia i dodatkowych opcji. Przykładowo, jeśli wybraliśmy sumę ubezpieczenia ok. 15 tys. zł, możemy się spodziewać składki w okolicach 40 zł. W przypadku ubezpieczeń indywidualnych te sumy zaczynają się od 40, 50 czy 100 tys. zł, więc składki oczywiście rosną. Przy sumie ubezpieczenia wynoszącej 40 tys. zł możemy się spodziewać składki w okolicach 60–70 zł, w zależności od wybranych opcji – mówi Andrzej Paduszyński.

Ekspert zaznacza, że nie ma przeciwwskazań, by dziecko było ubezpieczone zarówno w ramach polisy grupowej, jak i indywidualnej.

– W przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka świadczenia z ubezpieczenia grupowego i indywidualnego się sumują. Dzięki temu rodzic może otrzymać większe wsparcie finansowe – podkreśla Andrzej Paduszyński. Wypłata ze szkolnego NNW nie wyklucza także uzyskania odszkodowania np. z OC szkoły, jeśli do wypadku doszło z winy nauczyciela lub placówki.

(AM, źródło: Newseria)