Dom Max jeszcze bardziej MAX!

0
672

Każdy, nawet najlepszy produkt ubezpieczeniowy potrzebuje aktualizacji. Wsłuchując się w potrzeby naszych klientów i sugestie pośredników, przygotowaliśmy wiele zmian w zakresie ubezpieczenia. Już od 25 sierpnia br. umowy Dom Max oferujemy na podstawie nowych ogólnych warunków ubezpieczenia.

Dokonaliśmy gruntownego przeglądu zakresu Dom Max i wprowadziliśmy rozszerzenia w wybranych obszarach. W ubezpieczeniu mienia dodaliśmy m.in. ryzyko katastrofy budowlanej – nie tylko w związku z bezpośrednim uszkodzeniem ubezpieczonego domu jednorodzinnego czy mieszkania, co już mieliśmy w zakresie, ale także w sytuacji, gdy wskutek np. wybuchu w jakiejkolwiek innej części nieruchomości dojdzie do uszkodzeń i naruszenia konstrukcji budynku, który na podstawie decyzji administracyjnej zostanie przeznaczony do rozbiórki.

W takiej sytuacji, mimo że nie doszło do bezpośredniego uszkodzenia ubezpieczonego lokalu mieszkalnego, wypłacamy odszkodowanie, tak jak w przypadku szkody całkowitej.

Przy okazji zdecydowaliśmy się również na zmiany w definicji samego lokalu mieszkalnego – obecnie w sytuacji, gdy taki lokal znajduje się w budynku, w którym wydzielone są nie więcej niż cztery lokale mieszkalne, ubezpieczymy w granicach sumy ubezpieczenia również części wspólne w wysokości procentowego udziału, zgodnie z aktem notarialnym lub księgą wieczystą, takie jak np.: klatka schodowa, dach, brama wjazdowa, winda, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wodne, kanalizacyjne czy elektryczne, a także fundamenty czy zewnętrzne ściany nośne wraz z elewacją.

Kolejne rozszerzenia dotyczą m.in. mienia na posesji od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży zwykłej – tu oprócz mebli ogrodowych, urządzeń do pielęgnacji działki (np. kosiarek samojezdnych), wózków dziecięcych i wyposażenia placów zabaw dodaliśmy także wszelkiego rodzaju niewielki sprzęt sportowy, w tym rowery, hulajnogi, deskorolki itp.

Zakres ubezpieczenia od kradzieży zwykłej rozszerzyliśmy także na budynki mieszkalne, niemieszkalne, budowle, pomieszczenia gospodarcze, tarasy i balkony.

Podnieśliśmy również część limitów – w tym limit odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta nie należące do naszego ubezpieczonego, jak np. gryzonie, kuny, bobry, dziki czy dzięcioły.

W zakresie mienia ruchomego dodaliśmy także sprzęt fotograficzny i elektronikę przenośną w miejscu ubezpieczenia zakupioną na firmę i wykorzystywaną do działalności gospodarczej poza miejscem ubezpieczenia.

W ubezpieczeniu OC wprowadziliśmy kilka zmian rozszerzających zakres – m.in. odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek użytkowania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego należącego do firmy.

W ubezpieczeniu assistance podnieśliśmy praktycznie wszystkie limity na poszczególne świadczenia, dodając do zakresu oprócz usług hydraulika, szklarza, elektryka czy ślusarza także usługi murarza czy dekarza po szkodzie. W zakresie awarii sprzętu RTV i AGD dodaliśmy urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, a także świadczenie dezynsekcji, deratyzacji czy usuwania gniazd os i szerszeni.

Zadbaliśmy również o to, aby ogólne warunki ubezpieczeń były bardziej przystępne dla klientów. Zastosowaliśmy wiele zmian porządkujących, polegających na poprawie literacji, wprowadzeniu odnośników w tekście OWU do definicji oraz umieszczeniu limitów w mieniu i niektórych zakresów w tabelach.

Rowerowy szlak, bez granic

W nowej odsłonie proponujemy naszym klientom także bardzo szerokie ubezpieczenie rowerowe.

Jest to ubezpieczenie od wszelkich możliwych niespodziewanych zdarzeń, które mogą spowodować uszkodzenie, zniszczenie lub utratę (np. wskutek kradzieży) roweru lub rowerów naszego ubezpieczonego. Niezależnie od tego, czy do szkody doszło w domu, w garażu, w piwnicy, na balkonie, na tarasie lub na posesji domu jednorodzinnego. 

Oferujemy ubezpieczenie roweru w trakcie wyjazdu, wycieczki rowerowej na obszarze całego kraju. Obejmuje ono uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rowerów wskutek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem do zamykanych pomieszczeń, również wynajmowanych w czasie urlopu, z samochodu, a także z zamykanego na klucz zewnętrznego bagażnika samochodowego lub kufra.

Zakres tego ubezpieczenia obejmuje także wypadek rowerowy, czyli uszkodzenie roweru w wyniku kolizji z innym rowerzystą, pojazdem, zwierzęciem lub jakimkolwiek obiektem.

W przypadku ubezpieczenia roweru InterRisk mamy bardzo atrakcyjną ofertę pomocy assistance. Obejmuje ona transport roweru z miejsca wypadku do miejsca zamieszkania lub do najbliższego serwisu rowerowego. Jeśli wskutek wypadku lub awarii rower nie będzie nadawał się do dalszej jazdy, zapewniamy organizację roweru zastępczego. Jeśli po drobnym wypadku nie będzie można jechać dalej, a rower będzie wymagał niewielkiej naprawy, fachowiec może usprawnić go także na miejscu zdarzenia.

W ramach ubezpieczenia roweru użytkownik korzystający z naszej polisy może liczyć również na transport do placówki medycznej. Zapewnimy transport osobom bliskim, które ubezpieczony będzie miał pod opieką w trakcie wycieczki, a po wypadku nie będzie mógł się nimi zająć.

Jeśli ktoś inny zostanie poszkodowany wskutek wypadku, także osobom poszkodowanym udzielimy ochrony w zakresie OC życia prywatnego do wysokości sumy gwarancyjnej, którą nasz ubezpieczony ustalił w ramach polisy. Poszkodowany będzie mógł liczyć na odszkodowanie, a nasz klient nie będzie musiał pokrywać jego strat.

Nowością w naszym rozwiązaniu jest szerszy zakres terytorialny Assistance rowerowego − to nie tylko świadczenia w całym  kraju, ale także w strefie przygranicznej na obszarze Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy – do 50 km od polskiej granicy.

Dom Max z szeroką ochroną

Mając na uwadze to, że dotychczasowy zakres ubezpieczenia Dom Max był bardzo szeroki i obejmował wiele ryzyk, które nie są standardowe w ofertach ubezpieczeń mieszkaniowych, jak np. szkody własne, rażące niedbalstwo, akty terroru czy ubezpieczenie przenośnej elektroniki od wszystkich ryzyk na obszarze całego świata, zadanie poszerzenia zakresu ubezpieczenia nie było łatwe.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzone przez nas zmiany będą jeszcze lepszą odpowiedzią na potrzeby naszych klientów i pozwolą na bardziej kompleksową ochronę w przypadku wszelkich nagłych i niespodziewanych zdarzeń niezależnych od woli naszych ubezpieczonych.

Michał Miedziński
menedżer ds. rozwoju ubezpieczeń mieszkaniowych w InterRisk