Jaka przyszłość czeka multiagenta?

0
943

Według raportu EY „Jak Polacy kupują ubezpieczenia?” ok. 30% osób poszukujących ochrony robi to online, 40% korzysta z kanału tradycyjnego, a pozostali łączą obie możliwości.

Wraz z rozwojem cyfryzacji trend będzie zyskiwał na popularności. W efekcie multiagenci wyposażają swoich doradców w narzędzia usprawniające obsługę w sieci oraz w wariancie mieszanym.

Zawieranie ubezpieczeń online to już standard. Z tego powodu wdrożyliśmy rozwiązania usprawniające pracę agentów, zapewniając funkcjonalność i wygodę w zdalnym zawieraniu polis. Dzięki CUK Direct dla Agenta wszystko, co konieczne do obsługi, znajduje się w laptopie lub smartfonie. W wyniku integracji z OmniCUK przepływ danych, w tym rozliczenie prowizji, są gwarantowane niezależnie od wybranego kanału sprzedaży. Ponadto przypisane do agenta dane zapewniają wynagrodzenie zarówno przy pierwszym zakupie, jak i wznowieniach – zauważa Marcin Dyliński, dyrektor Departamentu Marketingu i E-Commerce w CUK Ubezpieczenia.

Czas na podnoszenie kwalifikacji

Głównym celem inwestycji technologicznych jest doskonalenie procesów biznesowych. Integracja modelu „omni” z „direct” w CUK Ubezpieczenia spowodowała połączenie wszystkich aktywności komercyjnych agentów w jeden przejrzysty model sprzedażowy. Pozwala to na automatyzację działań, tj.: ofertowanie, zawieranie, obsługa i wznawianie ubezpieczeń. Zapewnia też sprzedaż zdalną, analizy oraz zarządzanie bazą CRM. Innowacja powoduje, że czas pracy doradcy uległ skróceniu nawet o 80% w stosunku do tradycyjnego modelu czynności agencyjnych. Czas ten może być wykorzystany na podnoszenie kompetencji zawodowych.

– Chcemy dzielić się wiedzą i pokazać autorskie rozwiązania CUK, dlatego uruchomiliśmy projekt Akademii Skutecznego Agenta, która daje dostęp do szkoleń online i sprawdzonych rozwiązań. Przygotowaliśmy szkolenia w obszarach, które mają kluczowe znaczenie dla wykonywanej pracy, np. marketingu, zarządzania projektami, psychologii sprzedaży, social mediów. Z oferty można korzystać, wypełniając formularz na stronie cuk.pl/akademia-skutecznego-agenta – mówi Paweł Bukowski z CUK Ubezpieczenia.

Szkolenia tak, ale co z konkurencją AI?

Postępujący rozwój sztucznej inteligencji powoduje, że reprezentanci wielu zawodów obawiają się o swoją przyszłość. Jak wskazuje agencja Personnel Service w swoim „Barometrze polskiego rynku pracy”, wśród najbardziej ryzykownych sektorów obok handlu, usług i produkcji jest branża finansowa. W efekcie według prognoz profesja agenta ubezpieczeniowego znajduje się na 9. miejscu wśród najbardziej zagrożonych rozwojem AI. Dodatkowo badania rynkowe wskazują, że nawet 2/3 zawierających ubezpieczenia jest zadowolona, że proces ten przebiega z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji. Jak tę kwestię widzą reprezentanci branży ubezpieczeniowej?

Ekspert CUK Ubezpieczenia wskazuje, że pomimo istniejących obaw i emocji liczy się głównie zdrowy rozsądek.

– Zdaję sobie sprawę, że sztuczna inteligencja ma potencjał do rewolucji. Moim zdaniem będzie ona stanowiła wsparcie, a nie realną konkurencję. Jestem przekonany, że ingerencja AI w obszary, takie jak ubezpieczenia na życie czy pakiety medyczne, będzie minimalna i nie zastąpi kompetencji doradców. W efekcie decyzje o zawieraniu ochrony będą nadal podejmowane przy ich pełnym udziale – podsumowuje Marcin Dyliński, dyrektor Departamentu Marketingu i E-Commerce w CUK Ubezpieczenia.