Doroczne spotkanie BIPAR odbędzie się w Warszawie

0
530

W dniach 20–21 czerwca odbędzie się doroczne spotkanie Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych (BIPAR). Wydarzenie, w którym udział weźmie Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, gościć będzie w Warszawie.

Uczestnikami spotkania BIPAR w Warszawie będą przedstawiciele 47 krajowych stowarzyszeń członkowskich organizacji z 31 krajów, a także eksperci i goście z organów i nadzoru Unii Europejskiej. W spotkaniu BIPAR weźmie udział około 100 uczestników z całej UE, aby dyskutować nad przyszłością dystrybucji ubezpieczeń.

SPBUiR od wielu lat jest aktywnym członkiem BIPAR, a członkostwo w organizacji ma istotny wpływ na budowanie świadomości polskich brokerów na temat trendów europejskiej dystrybucji ubezpieczeń. Poprzez BIPAR Stowarzyszenie bierze udział w wyrażaniu stanowisk, opracowywaniu propozycji oraz reprezentowaniu interesów środowiska brokerskiego na forum Unii Europejskiej.

(AM, źródło: SPBUiR)