Doświadczenie i świeża krew w MDRT

0
1571

Aż 80 agentów Allianz Polska spełniło warunki kwalifikacji do MDRT w 2024 r., a 70 z nich już zarejestrowało swoje członkostwo i oficjalnie należy do tej prestiżowej organizacji!

W gronie spełniających warunki agentów Allianz Polska liczną reprezentację stanowią debiutanci – aż 16 agentów dołączyło do grona członków MDRT po raz pierwszy.

MDRT to międzynarodowa organizacja skupiająca mniej niż 1% najlepszych agentów ubezpieczeniowych na świecie. Członkostwo w MDRT to krok milowy w karierze każdego agenta ubezpieczeniowego oraz potwierdzenie doskonałej wiedzy, profesjonalizmu i osiągnięć. Więcej informacji na stronie mdrt.org.

Allianz Polska przywiązuje dużą wagę do tego, aby zachęcać i wspierać swoich agentów wyłącznych w ich przygodzie z MDRT. Wśród członków organizacji są zarówno bardzo doświadczeni agenci ze znacznym dorobkiem, jak i nowi ludzie, świeża krew.

Nasi specjaliści z grupy MDRT dzielą się wiedzą z kolejnymi agentami naszej organizacji, którzy również chcą osiągać spektakularne wyniki. W tym roku działają trzy takie grupy mentoringowe, dzięki którym grono członków MDRT w Allianz od lat systematycznie rośnie.


Serdecznie gratuluję wszystkim agentom ogromnego sukcesu i życzę kolejnych. Dla nas jest to ważne, aby nasi agenci aspirowali do członkostwa w klubie najlepszych agentów świata i konsekwentnie zmierzali do tego celu. Praca agenta wymaga wytrwałości i ciągłego doskonalenia. Postawienie sobie ambitnego, ale realistycznego celu jest bardzo pomocne.

Od wielu lat wspieramy ambitnych w ramach grup mentoringowych, gdzie doświadczeni członkowie MDRT dzielą się wiedzą i umiejętnościami sprzedażowymi. To znakomicie podnosi motywację, poprawia wyniki i buduje świetne relacje koleżeńskie. Ogromnie cieszy mnie, gdy widzę, jak agenci z długim, średnim i krótkim stażem współpracują i dzielą się wzajemnie swoim know-how.

Uzyskanie członkostwa w MDRT to nie jest jednorazowy sukces, kolejno co roku trzeba utrzymywać dobre wyniki i przestrzegać etyki zawodowej. Ten wysiłek dodaje skrzydeł i daje ogromną satysfakcję. Dużym przeżyciem dla agentów jest udział w corocznych kongresach MDRT – to nie tylko nobilitacja, ale możliwość zainspirowania się doświadczeniami z innych krajów. Członkostwo w tym klubie uwiarygadnia agentów w oczach klientów, pomaga w uzyskaniu wartościowych poleceń. Ponadto agenci pokazują prawdziwy, nowoczesny obraz tego zawodu, przyciągając do niego nowych, przedsiębiorczych kandydatów.

Monika Kulińska
członkini zarządu TU Allianz Życie Polska SA


Skoro w branży ubezpieczeniowej miarą osiągniętego sukcesu jest członkostwo w MDRT rozumiane jako osiągnięcie doskonałości posiadanej wiedzy, profesjonalizmu, zachowań etycznych i wyjątkowej obsługi klienta, to bycie w tym elitarnym klubie oznacza zdobycie ubezpieczeniowego Oscara. Jako wieloletniego członka tej organizacji wiele osób mnie pyta, czy warto? Dla mnie jest to pytanie totalnie retoryczne, bo czy można się wahać co do możliwości dostępu do najlepszych praktyk w tym zawodzie przedstawianych przez najlepszych z najlepszych w naszej branży?

Miarą mojego osobistego sukcesu jest fakt, że od 11 lat moja firma daje mi możliwość corocznej pracy z tzw. aspirantami do MDRT. Co roku w projekcie bierze udział około 25 osób, które muszą osiągnąć minimum połowę wymaganego wyniku członkostwa, by móc posmakować po raz pierwszy udziału w Kongresie MDRT w USA lub Kanadzie. Im więcej moich podopiecznych osiągnie ten cel, tym większa jest moja radość i satysfakcja. Tym samym w praktyce pielęgnuję jedno z podstawowych przesłań MDRT: „sharing of ideas”, czyli dzielenie się pomysłami i doświadczeniem. Sztafeta pokoleń i umiejętności pozostaje zachowana.

Alicja Orzechowska
Court of The Table, 12 x członkini MDRT, mentorka MDRT w Allianz Polska, dyrektorka Placówki Partnerskiej


Znalezienie się w gronie 1% najlepszych agentów na świecie to bez wątpienia duże wyróżnienie i uznanie. Dla mnie tym bardziej wyjątkowe, że dokonałem tego po raz pierwszy, dodatkowo będąc najmłodszym spośród wszystkich agentów Allianz, którzy zakwalifikowali się do tego elitarnego grona w tym roku. Systematycznie pracowałem na to przez cały rok, zostawiając w domach klientów swoje serce i ogromną pasję do tego zawodu.

Jestem niesamowicie dumny z tego sukcesu. Stanowi on potwierdzenie dla moich klientów, że pracują z agentem, który należy do grona najlepszych z najlepszych. To laurka, którą zdobywa się ciężką pracą. Moim największym motywatorem były cele i marzenia spisane w formie wizualizacji na mapie marzeń, na które, budząc się, patrzyłem każdego dnia.

Kluczowa na naszej drodze zawodowej jest firma, która zapewnia dogodne warunki do tego, aby się rozwijać i stawać lepszym człowiekiem. Przez ostatnie pięć lat miałem szansę pracować w Allianz z najlepszymi mentorami – członkami MDRT, od których czerpałem i wybierałem najcenniejsze dla siebie wartości. To wsparcie, które pozwala sięgać po marzenia.

Tomasz Bziom
debiutant w MDRT, agent ubezpieczeniowy


O zrealizowaniu celu sprzedażowego MDRT zacząłem myśleć dopiero na początku programu mentoringowego w Allianz. Uznałem, że skoro przeznaczam cały rok na wyjazdy i szkolenia, to nie mogę sobie pozwolić na zmarnowanie tej szansy. Przebywanie wśród najlepszych agentów w Polsce i doświadczenie, które oferowali, sprawiło, że postanowiłem się rozwinąć w każdym obszarze ubezpieczeniowego rzemiosła.

Dzięki programowi mentoringowemu w Allianz pierwszy raz w życiu uczestniczyłem w projekcie szkoleniowym, w którym każdy z uczestników miał swoją wizję rozwoju, dzielił się nią i czerpał z doświadczeń innych. Członkostwo w MDRT daje możliwość reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. Uważam, że moją misją jest budowanie wizerunku agenta ubezpieczeniowego opartego na prestiżu i znaczeniu tego zawodu w społeczeństwie.

Łukasz Strzelecki
debiutant w MDRT, agent ubezpieczeniowy