Rekordowy rok Warty

0
845

Grupa Warta zamknęła ubiegły rok historycznym wynikiem sprzedażowym. W 2024 r. ubezpieczyciel zamierza przeznaczyć około 100 mln zł na inwestycje w technologie i zmiany procesowe, w tym m.in. rozwój narzędzi do wyceny składki czy dalszą automatyzację obsługi klienta.

Łączny przypis składki brutto obu towarzystw Warty za 2023 r. wzrósł o 16,7%, do ponad 10,7 mld zł. To najwyższy rezultat w historii zakładu. Zysk netto grupy osiągnął poziom 906 mln zł, natomiast wynik techniczny zamknął się kwotą 756 mln zł. 

– To był kolejny trudny rok dla rynku ubezpieczeń. Silna presja konkurencyjna, wysokie stopy procentowe i inflacja, a także wojna na terytorium naszego wschodniego sąsiada budują wysoką niepewność co do tempa rozwoju gospodarczego i nastrojów konsumenckich. Pomimo to w 2023 r. osiągnęliśmy rekordowy wynik sprzedaży. Jest to efekt praktycznych inwestycji i pracy całego zespołu, którą wykonywaliśmy przez ostatnie lata. Obserwujemy korzyści płynące z wdrożonych innowacji w zakresie nowych technologii, produktów czy procesów. Warta jest zdrową, elastyczną i skuteczną firmą, która osiągnęła w 2023 r. rekordową sprzedaż, utrzymując przy tym wyjątkową na tle rynku rentowność – skomentował Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty.

Dynamiczny wzrost w majątku

Majątkowa Warta zebrała 9,4 mld zł składek, co było rezultatem o 16,7% wyższym niż w 2022 r. Był to kolejny rok z rzędu, w którym firma uzyskała rekordowy poziom sprzedaży ubezpieczeń non-life, osiągając ponadrynkowy wzrost przypisu składek.

W segmencie korporacyjnym sprzedaż wzrosła o 17,8%, do 6,4 mld zł. Składka z ubezpieczeń korporacyjnych wzrosła z kolei o 14,4%, osiągając poziom 2,9 mld zł.

– 2023 był kolejnym rokiem, w którym zanotowaliśmy wzrost sprzedaży wyraźnie wyższy niż rynek i to zarówno w zakresie ubezpieczeń majątkowych, jak i na życie. Osiągamy ten stan dzięki stałemu rozwijaniu wszystkich filarów działalności firmy ubezpieczeniowej. Kompleksowa oferta produktów wysokiej jakości, nowe systemy wspierające sprzedaż czy dalsze inwestycje w narzędzia podnoszące jakość relacji z klientem idą w parze z doskonałą współpracą z agentami i brokerami odpowiedzialnymi za profesjonalną i efektywną sprzedaż – powiedział Jarosław Parkot.

Kluczowa rola agentów i brokerów

Ubezpieczyciel wyjaśnia, że historyczny wynik był efektem wysokiej jakości współpracy z agentami oraz brokerami. Dodatkowym impulsem był dynamiczny rozwój w innych istotnych kanałach dystrybucji, takich jak dealerzy, leasing czy direct. Zakład zaznacza, że rentowność tego wzrostu zapewnia innowacyjna taryfikacja. Wykorzystując nowoczesne technologie i rozwiązania do wyliczania kosztów ryzyka, Warta zapewnia indywidualną wycenę składki, opartą o kilkaset parametrów bazujących na danych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

– Chociaż 2023 r. był niezwykle trudnym okresem, osiągnęliśmy kolejny rekordowy poziom sprzedaży. Chcemy utrzymać tę dynamikę, dlatego wdrażamy kolejne projekty, których celem będzie dalsze zacieśnianie relacji z naszymi klientami i partnerami biznesowymi. Chcąc zapewnić im dostęp do najwyższej jakości produktów, wdrażamy nowe ubezpieczenia, w tym upraw rolnych, oraz inwestujemy w dalszy rozwój systemów sprzedaży i taryfikacji. Już teraz mamy najnowocześniejszy system wyliczania składki dla klientów. Stale go jednak rozwijamy i wdrażamy w kolejnych kategoriach ubezpieczeń majątkowych, także korporacyjnych – zapewnił Jarosław Parkot.

Wysoka dynamika w biznesie życiowym

Z kolei spółka życiowa Warty zakończyła 2023 r. wzrostem na poziomie 16,6%, co przełożyło się na 1,4 mld zł przypisu składki brutto i wzrost liczby klientów o 10%.

– Kolejny rok z rzędu byliśmy liderem pod względem dynamiki wzrostu sprzedaży. Już 1,6 mln Polaków posiada nasze ubezpieczenie na życie. To dane, które potwierdzają słuszność obranego, strategicznego kierunku w zakresie rozwoju Warty w tym segmencie. Skupiamy się na ubezpieczeniach ochronnych ze składką regularną, wchodząc w kolejne obszary tego rynku. Przykładem tego jest rozpoczęcie sprzedaży grupowych ubezpieczeń zdrowotnych dla klientów z sektora MŚP, których sprzedaż dwukrotnie przekroczyła nasze plany. W bieżącym roku planujemy wzmocnić nasze działania w zakresie dotarcia do młodszego klienta, dalszy rozwój oferty produktowej, szczególnie w zakresie ubezpieczeń grupowych, oraz automatyzację procesów przyśpieszających obsługę klienta i wypłatę świadczeń – powiedział Jarosław Parkot.

Obsługa klienta coraz bardziej cyfrowa

W 2023 r. obie spółki Warty wypłaciły łącznie swoim klientom ponad 5,4 mld zł w związku z ponad 620 tys. zgłoszonych szkód majątkowych i niemal 550 tys. wniosków o wypłatę świadczeń z ubezpieczeń na życie. 

Zakład kontynuował projekty związane z automatyzacją obsługi posprzedażowej i likwidacji szkód. Efektem jest zwiększająca się liczba w pełni automatycznie (bez udziału człowieka) obsłużonych szkód i świadczeń. W ten sposób Warta wypłaciła już ponad 150 mln w ubezpieczeniach majątkowych i 50 mln w życiowych.

– Zadowolenie klienta pozostaje dla nas priorytetem. Dlatego tak dużo inwestujemy w jakość obsługi klienta, której liderem jesteśmy na polskim rynku. W bieżącym roku będziemy pracować nad dalszym podnoszeniem komfortu naszych klientów. W tym celu wdrażamy m.in. nowy system telefonicznej obsługi klienta, automatyzujemy kolejne procesy czy rozwijamy wdrożone już konto klienta, umożliwiające ubezpieczonym obsługę posprzedażową związaną z posiadanymi polisami – podkreślił Jarosław Parkot. – W ostatnich latach przeznaczyliśmy na inwestycje w rozwój niemal pół miliarda zł. W bieżącym roku będziemy nadal inwestowali w nowe technologie i rozwój procesów. Tegoroczny budżet kolejny rok z rzędu wyniesie ok. 100 mln zł. Środki te pozwolą nam zrealizować kilkadziesiąt projektów, dzięki którym w innowacyjny sposób usprawnimy procesy sprzedaży i obsługi klientów oraz wdrożymy kolejne nowoczesne narzędzia do wyceny składki. Chcemy także wzmacniać nasze relacje z obecnymi i potencjalnymi klientami, zapewniając im przyjazne i innowacyjne kanały komunikacji w trakcie zakupu polisy czy podczas obsługi posprzedażowej – dodał.

Solidne zyski

Wynik finansowy netto spółki majątkowej wyniósł 792,9 mln zł, co było m.in. efektem działalności inwestycyjnej w okresie wysokich stóp procentowych. Wynik techniczny uplasował się na poziomie 588 mln zł. Z kolei zysk netto spółki życiowej osiągnął 113 mln zł, natomiast wynik techniczny wyniósł 168,2 mln zł.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl