Droga ubezpieczyciela do chmury czasem biegnie pod górkę

0
1111

24 kwietnia 2024 r. hotel Crowne Plaza Warsaw The HUB stał się miejscem spotkania ekspertów z sektora nowych technologii i ubezpieczeń podczas chmurowego śniadania biznesowego zainicjowanego przez firmę Britenet.

Pod tytułem „Data-driven organisation: Droga ubezpieczyciela do chmury” omawiano zarówno korzyści, jak i liczne wyzwania związane z wdrażaniem technologii chmurowych. Patronem medialnym wydarzenia była „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Czy chmura jest panaceum na problemy branży ubezpieczeniowej?

W dobie cyfrowej transformacji wiele firm zadaje sobie pytanie: czy wdrożenie chmury jest nieuniknione dla zachowania konkurencyjności? A może jest to jedynie kolejny technologiczny trend, który przynosi więcej wyzwań niż korzyści?

W świetle tych pytań chmurowe śniadanie biznesowe Britenet stanowiło dobrą okazję do zgłębienia tematów związanych z wdrażaniem chmury w firmach ubezpieczeniowych. Prelegenci reprezentowali firmy różnej wielkości i z różnym stażem oraz z różną architekturą informatyczną.

Szczerość jako klucz do wartościowych dyskusji

Wiele branżowych wydarzeń to asekuracyjna wymiana banałów, która jest męką zarówno dla prelegentów, jak i dla widowni. Tym razem było inaczej. Prelegenci podczas chmurowego śniadania Britenet wykazali się niezwykłą szczerością biznesową, dzieląc się nie tylko swoimi sukcesami, ale także porażkami i trudnymi lekcjami.

Taka otwartość wymaga odwagi, ale jest niezwykle cenna dla całego rynku. Uczestnicy docenili autentyczność i gotowość do dyskusji na temat realnych wyzwań związanych z wdrażaniem technologii chmurowych.

Pomówmy o konkretnych wdrożeniach

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać następujących wystąpień:

  • „Journey to Cloud: nowoczesne środowisko analityczne w chmurze” – Łukasz Michalczyk, dyrektor Pionu Analityki i Zarządzania Danymi, LINK4
  • „Tworzenie nowoczesnej instytucji ubezpieczeniowej zintegrowanej z chmurą i AI” – Marcin Grabowski, Head of IT, Beesafe
  • „Pierwsi w Chmurze” – Tomasz Tyrkin, kierownik ds. IT, ERGO Hestia
  • „Chmura to biznes: Bezpieczeństwo i zapewniona wysoka dostępność dla sprzedaży” – Łukasz Białous, kierownik zespołu projektowego, ERGO Hestia
  • „Chmura to zespół: Jak budowaliśmy zaangażowany zespół w ramach centrum kompetencji cloud” – Dariusz Zaparucha, lider centrum kompetencji cloud, ERGO Hestia
  • „Hurtownia danych w chmurze: Jak złagodzić ból wdrożenia?” – Łukasz Nienartowicz, Head of Business Intelligence, Britenet
  • „Jak branża ubezpieczeniowa odkrywa potencjał ukryty w danych” – Jacek Baranczuk, dyrektor ds. rozwiązań chmurowych, Microsoft

Wyzwania, które trzeba pokonać

Eksperci podczas swoich wystąpień podkreślali, że droga do chmury niekoniecznie jest usłana różami, a nawet jeśli, to róże bywają kolczaste. Łukasz Michalczyk z LINK4 skomentował: – Co pomaga? Kluczowa jest akceptacja zarządu. Jednak równie ważna jest edukacja – musimy edukować zarówno zarząd, jak i pracowników, aby zrozumieli korzyści płynące z chmury. Co przeszkadza? Brak kompetencji. Na rynku brakuje specjalistów, a ci, którzy są, często mają nieproporcjonalnie wysokie oczekiwania finansowe w stosunku do skomplikowania pracy.

Marcin Grabowski z Beesafe zaznaczył: – W nadchodzących latach chmura obliczeniowa z pewnością zdominuje kształtowanie przewag konkurencyjnych.

Przedstawiciele ERGO Hestii zwrócili uwagę na korzyści płynące z rezygnacji z usług zewnętrznych dostawców na rzecz rozwijania kompetencji wewnętrznych: – Chmura jest fantastyczna, ale wymaga solidnego przygotowania – powiedział Łukasz Białous. Podkreślili również, że przed rozpoczęciem jakiejkolwiek implementacji kluczowa jest dojrzałość organizacyjna przedsiębiorstwa oraz dokładne zdefiniowanie potrzeb.

Łukasz Nienartowicz z Britenet poruszył pytania strategiczne: – Żyjemy w świecie, w którym trzeba wybierać. Kto będzie odpowiedzialny za budowę chmury? Czy powierzymy to zadanie zewnętrznemu dostawcy, czy też zbudujemy kompetencje wewnętrzne? Jakie metody zostaną zastosowane podczas implementacji oraz dlaczego decydujemy się na to rozwiązanie? Podkreślił również, jak istotne jest postawienie sobie tych fundamentalnych pytań przed rozpoczęciem wdrożenia, aby odpowiednio przygotować organizację na nadchodzące zmiany.

Obecny wśród gości Paweł Jakubik (obecnie EY, a wcześniej Microsoft) zachęcał do ścisłej współpracy z dostawcami chmury i aktywnego korzystania z programów zwiększających efektywność kosztową.

Jakie są bariery dla chmury w zakładzie ubezpieczeń?

W trakcie panelu dyskusyjnego zidentyfikowano główne wyzwania:

Zaangażowanie zarządu: Czy zarząd jest gotowy na technologiczną rewolucję, która może przynieść nie tylko korzyści, ale również znaczne koszty?

Edukacja i budowanie świadomości: Jak przekonać sceptyków do korzyści płynących z chmury, kiedy pojawiają się trudności i niepowodzenia?

Rozwój kompetencji wewnętrznych: Inwestycje w rozwój zespołów IT są nieodzowne. Brak odpowiednich umiejętności może spowolnić wdrożenie, a szybkie zbudowanie kompetentnego zespołu jest wyzwaniem.

Dokumentacja i wiedza o istniejących systemach: Solidna dokumentacja jest kluczowa dla płynnej migracji do chmury. Bez niej proces może stać się chaotyczny i trudny do zarządzania.

Compliance i bezpieczeństwo: Wdrażanie chmury musi uwzględniać regulacje prawne i standardy bezpieczeństwa.

Analiza kosztów: Dokładna analiza całkowitych kosztów posiadania (TCO) jest kluczowa dla uzasadnienia inwestycji w chmurę. Firmy muszą mieć pełny obraz kosztów, aby podejmować świadome decyzje. Nierzadko zamiast oczekiwanych oszczędności pojawiają się znaczne wydatki.

Transformacja organizacyjna: Zmiana kultury pracy i procedur jest niezbędna dla pełnego wykorzystania potencjału chmury. Nowe technologie wymagają adaptacji na wszystkich poziomach organizacji.

Realne korzyści czy złudne nadzieje?

Pomimo wyzwań wdrożenie chmury przynosi korzyści. Szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek (time to market), lepsze wykorzystanie danych do analizy i podejmowania decyzji oraz zwiększenie samodzielności operacyjnej firmy to tylko niektóre z nich.

Chmura to katalizator zmian, który może zrewolucjonizować funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale wymaga solidnych fundamentów i odpowiedniego przygotowania. Pomimo obietnic oszczędności i poprawy efektywności rzeczywistość często okazuje się bardziej skomplikowana.

Aleksandra E. Wysocka