Drogowcy chcą akceptowania gwarancji elektronicznych

0
454

Z inicjatywy Profika Broker Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Konwentu Zarządów Dróg Wojewódzkich w sprawie akceptowania gwarancji elektronicznych z podpisem kwalifikowanym.

„Obecna  sytuacja  i  wynikające  z  niej  utrudnienia, takie  jak wprowadzenie  ograniczenia przemieszczania się i zmiana trybu pracy zdecydowanej większości zakładów na pracę zdalną,  są  wyzwaniem  które  wymaga  elastycznego  i  szybkiego  rozwiązania.  W naszym odczuciu  zmiana  dotychczasowych  procedur  i  akceptowanie gwarancji  elektronicznych z  podpisem  kwalifikowanym  jako  oryginałów  gwarancji  może  stać  się  takim właśnie rozwiązaniem. Nasza  prośba  dotyczy  zarówno  gwarancji  wadialnych,  jak  też  gwarancji należytego wykonania i usunięcia wad i usterek. Uprzedzając  wszelkie  obawy  co do  zasadności  wprowadzenia  takiego  rozwiązania, pragniemy  zaznaczyć,  że  forma  elektroniczna  gwarancji  w  żadnym  przypadku  nie osłabia wartości tego zabezpieczenia. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego forma elektroniczna winna być traktowana jako równoważna z formą pisemną” – czytamy w piśmie skierowanym przez OIGD do GDDKiA. – Jako inicjator tego przedsięwzięci, liczymy na to iż presja branży drogowej przyśpieszy dostosowanie przez GDDKiA i Zarządów Dróg Wojewódzkich swoich procedur i umożliwi wystawianie gwarancji elektronicznych – przekazał „Gazecie Ubezpieczeniowej” Łukasz Wawrzeńczyk, prezes zarządu Profika Broker. – Swoje rekomendacje przedstawiliśmy także za pośrednictwem Izby stronie rządowej. Nasze rekomendacje przekazaliśmy również Izbie Kolei oraz Polskiej Izbie Konstrukcji Stalowych – dodaje.

(am)