Duński nadzór żąda od Gefiona zwiększenia poziomu aktywów

0
851

Duński Urząd Nadzoru Finansowego (DFSA) nakazał Gefion Insurance A/S (Gefion) podjęcie odpowiednich działań, w wyniku których do końca grudnia 2019 roku spółka zapewni sobie płynne aktywa o wartości co najmniej 5 mln euro.

DFSA jest zdania, że Gefion ma poważne problemy z płynnością, co zagraża interesom ubezpieczających i beneficjentów. Dlatego też nakazał firmie podjęcie niezbędnych kroków w celu ustanowienia płynnych aktywów o wartości co najmniej 5 mln euro od końca grudnia 2019 r. do końca lutego 2020 r. Duński nadzór poinformował o poleceniu wydanym Gefion krajowe organy nadzorcze za pośrednictwem Europejskiej Transgranicznej Platformy Współpracy Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

(AM, źródło: DFSA)