PIU: Coraz niższy przypis w kanale bankowym

0
774

Spadek wyników ze sprzedaży polis inwestycyjnych za pośrednictwem banków spowodował, że na koniec września obecnego roku przypis składki w polskim bancassurance spadł do najniższego poziomu od lat. Negatywnego wpływu biznesu życiowego nie zniwelował nawet bardzo dobry rezultat bankowej dystrybucji produktów majątkowych – wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Cały rynek

Według danych zebranych przez PIU, na dzień 30 września 2019 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 5,21 miliarda złotych*. Był to najniższy rezultat uzyskany w trakcie dziewięciu miesięcy roku w bancassurance na przestrzeni ostatnich lat. Z raportu Izby wynika bowiem, że rok wcześniej kanał bankowy wypracował 5,85 mld zł składek. Z kolei po 3 kwartałach 2017 r. legitymował się wynikiem na poziomie 7,57 mld zł. Na koniec września 2016 r. było to natomiast 7,39 mld zł.

Sektor życiowy

Najmniej składek od lat

Z raportu Izby wynika, że w bancassurance życiowym przypis składki za 3 kwartały wyniósł 3627 mld zł – o 18,7% mniej niż w na koniec września 2018 r. (4461 mld zł). Podobnie jak w przypadku całego sektora, tak i tutaj było to najsłabsze osiągnięcie za pierwszych 9 miesięcy roku na przestrzeni ostatnich lat. Składka wypracowana przez kanał bankowy przez 3 kwartały 2017 r. uplasowała się bowiem na poziomie 6319 mln zł, a na koniec września 2016 r. wyniosła 6118 mln zł. Udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 22,8% (-4,4 p.p. r/r). W latach 2016–2017 było to odpowiednio: 34,3% i 34,5%.

53% przypisu w bancassurance życiowym pochodziło z produktów inwestycyjnych, 42% z ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktem bankowym, a 5% z tych niepowiązanych. Rok wcześniej było to odpowiednio: 63%, 33% i 4%. 1695 mln zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych – o 3% więcej niż przed rokiem (1639 mln zł). Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych spadł z 2822 mln zł na koniec września ub.r. do 1932 mln zł rok później (-32% r/r).

Niższy przypis z polis inwestycyjnych

1567 mln zł zebranych z ubezpieczeń inwestycyjnych wypracowały umowy ze składką jednorazową – o 34% mniej niż rok wcześniej (2376 mln zł). Z tej kwoty za 1493 mln zł (2282 mln zł rok wcześniej, -35% r/r) odpowiadały polisy z gr. 3, czyli ubezpieczenia z UFK. Pozostałe 74 mln zł przypisu wygenerowały umowy inwestycyjne z gr. 1 (95 mln zł przed rokiem, -22% r/r). Ubezpieczenia ze składką regularną wygenerowały przypis na poziomie 366 mln zł, o 18% niższy od ubiegłorocznego (466 mln zł). W tym segmencie 346 mln zł wypracowały polisy z UFK (431 mln zł, -17% r/r), zaś 19 mln zł – polisy na życie (15 mln zł, +28% r/r). Za 86% przypisu polis inwestycyjnych z gr. 1 odpowiadały umowy grupowe, natomiast w polisach UFK większość (90%) stanowiły umowy indywidualne.

Wyższa sprzedaż polis ochronnych

Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych powiązanych z produktem bankowym 1114 mln zł wypracowały umowy ze składką jednorazową (1089 mln zł przed rokiem, +2% r/r). Ubezpieczenia ze składką regularną odpowiadały natomiast za 397 mln zł przypisu (363 mln zł, +9% r/r) z ubezpieczeń inwestycyjnych na życie.

W polisach ochronnych niepowiązanych z produktem bankowym więcej zebrano z umów ze składka regularną – 162 mln zł vs. 146 mln zł na koniec września 2018 r. (+11% r/r). Ubezpieczenia ze składką jednorazową wypracowały zaś 22 mln zł składek (41 mln zł, -46% r/r). Większość umów w życiowych produktach ochronnych okołoproduktowych i niepowiązanych z produktem bankowym stanowiły polisy indywidualne – odpowiednio 87% i 81%.

Spadek średniej składki w polisach inwestycyjnych

Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 7982 zł dla umów ze składką jednorazową (9792 zł rok wcześniej, -18% r/r) oraz 3228 zł dla umów ze składką okresową (3540 zł, -9% r/r). Z kolei średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową wyniosła 499 zł (399 zł przed rokiem, +25% r/r), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 191 zł (163 zł, +17% r/r).

Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy składce jednorazowej – 682 zł (218 zł po 3 kwartałach 2018 r., +213%; autorzy raportu tłumaczą, że relatywnie wysoka średnia składka wynika z gwałtownego zmniejszenia liczby ubezpieczonych w segmencie grupowym przez jeden z raportujących zakładów), przy okresowej – 229 zł (212 zł, +8% r/r).

Polisy okołoproduktowe na czele

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 5,74 mln szt. z ogólnej liczby 7114 tys. szt. umów zawartych bankowym kanale dystrybucji ubezpieczeń z działu I w 3 kwartałach 2019 r. (8270 tys. rok wcześniej, -13,6% r/r). Oprócz tego zawarto również 0,99 mln szt. umów stand alone i 0,41 mln szt. inwestycyjnych.

Sektor non-life

Historyczny poziom przypisu

W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 1586 mln zł składek. Był to najlepszy rezultat na przestrzeni ostatnich lat (3 kwartały 2018-16 odpowiednio: 1387 mln zł, 1247 mln zł i 1276 mln zł). Udział składki bancassurance w przypisie całego działu II wyniósł 5,1% (+0,5 p.p. r/r)

Największy przypis odnotowano w ubezpieczeniach z grup 1-2, czyli wypadkowych i chorobowych, które wypracowały 540 mln zł (481 mln zł rok wcześniej, +12% r/r). Wyprzedziły polisy z gr. 14-16, czyli kredytu, gwarancje i ryzyka finansowe (406 mln zł vs. 265 mln zł, +53% r/r) i z gr. 8-9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych (305 mln zł vs. 288 mln zł, +6% r/r). Większość przychodów wygenerowały polisy indywidualne – 70%.

Najwięcej umów w ubezpieczeniach finansowych

Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14-16 – 7,4 mln szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 1-2 (3,5 mln szt.), a trzecie – polisy z gr. 8-9 (3,1 mln szt.). Łącznie na koniec września 2019 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 17 748 tys. szt. umów.

***

*W raporcie uwzględnione zostały wyniki 22 towarzystw życiowych, kontrolujących ok. 96% przypisu działu I, oraz 18 towarzystw majątkowych, odpowiadających za 89% wyniku sprzedażowego działu II.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl