Dwa projekty UFG otrzymały unijne dofinansowanie

0
530

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podpisał umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dotyczą one współfinansowania ze środków UE dwóch projektów: Platformy eUFG oraz Systemu Obsługi Szkód i Regresów. Fundusz otrzyma na ich realizację łącznie
ponad 70 milionów złotych, a środki te zostaną spożytkowane na przygotowanie i wdrożenie cyfrowych usług dla obywateli.

Platforma eUFG będzie zupełnie nowym, zbudowanym od podstaw projektem informatycznym, który zastąpi obecny portal dla obywateli dostępny pod adresem UFG.pl, a także portal dla zakładów ubezpieczeń. Będzie stanowiła nowoczesny kanał komunikacji, integrujący nowe i istniejące wcześniej e-usługi. W ramach Platformy eUFG powstanie także moduł dla zakładów ubezpieczeń, który umożliwi im wykonywanie zadań ustawowych
i komunikację z Funduszem. Na realizację projektu Platforma eUFG Fundusz otrzymał ponad 35,98 mln zł. Planowany termin realizacji to sierpień 2026 roku.

Z kolei System Obsługi Szkód i Regresów (SOSiR) umożliwi obywatelom kompleksową obsługę online wszystkich spraw związanych z wypłatą odszkodowań i świadczeń przez Fundusz. Dochodzi do tego najczęściej w sytuacjach spowodowania wypadku przez nieubezpieczonego lub niezidentyfikowanego sprawcę. Dodatkowo, SOSiR umożliwi pełną obsługę online spraw regresowych prowadzonych przez Fundusz, a więc dotyczących zwrotu wypłaconych odszkodowań przez osoby, które spowodowały wypadek bez ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub ubezpieczenia OC rolników. Kwota dofinansowania, jaką UFG otrzymał na projekt SOSiR, wynosi blisko 34,85 mln zł. Planowany termin wdrożenia systemu to listopad 2026 roku.

Bardzo cieszy nas fakt, że nasze wnioski dotyczące realizacji dwóch różnych projektów zostały wysoko ocenione i w rezultacie pozyskaliśmy na ich realizację środki z Unii Europejskiej. Fundusz od wielu lat rozwija zaawansowane narzędzia i systemy informatyczne i z pewnością te doświadczenia oraz nasze kompetencje wykorzystamy również w tych projektach. Dzięki temu będziemy mogli zaproponować obywatelom i ubezpieczycielom kolejne dojrzałe cyfrowo usługi – mówi Małgorzata Ślepowrońska, prezeska Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oba projekty uzyskały dofinasowanie dla Działania FERC.02.01 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych” w ramach Priorytetu FERC.02 „Zaawansowane usługi cyfrowe” programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027.

(KS, źródło: UFG)