PIB: Zakup portfeli brokerskich kluczowym elementem strategii M&A

0
1157

Do tej pory w transakcje M&A PIB Group zainwestowała w Polsce ponad 300 mln złotych. Kluczowym celem na przyszłość jest inwestowanie w sektor portfeli brokerskich.

W listopadzie tego roku upłyną 4 lata, odkąd PIB Group, brytyjska grupa pośredników ubezpieczeniowych, pojawiła się w Polsce. Zaczęło się od inwestycji w WDB, które stało się głównym konsolidatorem polskiego rynku brokerskiego w ramach działań grupy. Przez kolejne lata grupa aktywnie inwestowała w brokerów ubezpieczeniowych (m.in. Transbokers.eu, Grupa Exito, Brokers Union, Equinum Broker), w brokerów reasekuracyjnych i w agencje ubezpieczeniowe. Przed nami kilka ważnych transakcji, które z pewnością zarezonują na rynku brokerskim.

Można śmiało powiedzieć, że nasze doświadczenie w obszarze M&A jest znaczące, a wypracowane praktyki – skuteczne. Posiadamy przemyślaną i długofalową strategię M&A, którą z powodzeniem realizujemy, a także skrupulatnie dobieramy podmioty, które zapraszamy do współpracy. Każdy, kto dołączył do PIB, wnosi doświadczenie w bardzo wyspecjalizowanych obszarach rynku. Dołączają do nas przede wszystkim podmioty, które działają aktywnie, dobrze sobie radzą i wnoszą coś wartościowego do naszej organizacji. Inwestujemy w relacje partnerskie i perspektywiczne, bo w tym upatrujemy największe szanse na dalszy rozwój.

W tym miejscu chciałbym wspomnieć, jaką wartością dodaną było utworzenie PIB Group Poland, które określamy jako Centrum Usług Wspólnych. Dzięki tej jednostce wszystkie podmioty funkcjonujące w ramach Grupy mogą skupić się przede wszystkim na działalności operacyjnej. PIB Group Poland zdejmuje z nich ciężar związany z kwestiami HR, IT, compliance, obsługi prawnej, księgowości, budżetowania i kontrolingu. Widzimy, że nasi brokerzy są niezwykle skuteczni, mają wysoką jakość i standardy obsługi klientów, duże doświadczenie w likwidacji szkód, dlatego stwarzamy przestrzeń do tego, żeby zajmowali się tym, w czym są najlepsi, a osoby zarządzające odciążamy w wielu kwestiach formalnych. Widzimy, że ten system działa i skutkuje jeszcze wyższym poziomem obsługi klientów oraz przekłada się na lepsze wyniki finansowe podmiotów z grupy.

Innym zadaniem PIB Group Poland są wszelkie kwestie związane z obsługą procesów M&A w Polsce, a jak widać, pracy w tym zakresie nie brakuje. Dziś, po trzech latach doświadczeń w zakresie M&A, widzimy ogromy potencjał do dalszego rozwoju Grupy PIB, ale jednocześnie chcemy, żeby nasz rozwój był nową jakością na polskim rynku i niósł za sobą pozytywną zmianę.

Poza klasycznymi inwestycjami w spółki prawa handlowego mamy też pierwsze, co bardzo ważne, pozytywne doświadczenia w zakupie portfela brokerskiego. Widzimy, że jest na rynku wielu brokerów, którzy aktywnie zastanawiają się nad swoją przyszłością i myślą o kwestiach związanych z bezpieczeństwem finansowym swoich rodzin. Wielu z nich myśli o zmianach, przejściu na emeryturę czy rozwinięciu skrzydeł w nowych obszarach rynku, ale jednocześnie pozostają niezwykle mocno związani ze swoimi klientami. Praca brokera jest w głównej mierze oparta na relacjach, a wielu brokerów z dużą uważnością patrzy na perspektywy, możliwości i bezpieczeństwo swoich klientów. Wiedzą, że ich klienci potrzebują najwyższych standardów obsługi, mają specyficzne potrzeby i oczekiwania. Widząc możliwości i wyzwania, jakie niesie dzisiaj rynek, wielu brokerów myśli o sukcesji, zabezpieczeniu przyszłości nie tylko swojej i swoich rodzin, ale także swoich klientów.

My takim osobom chcemy wyjść naprzeciw. Wiemy, jak ważne są relacje, jak wrażliwe są tematy dotyczące zmiany. Nie chodzi tu o to, żeby po prostu odkupić klienta. Dążymy przede wszystkim do sytuacji win-win, na której skorzysta zarówno broker, jak i jego klient. Proces sprzedaży portfela brokerskiego rzetelnemu partnerowi na uczciwych warunkach może być również długoterminowym zabezpieczeniem sytuacji finansowej brokera i jego rodziny. W związku z tym zdecydowaliśmy, że w ciągu najbliższych dwóch lat zaangażujemy się w znaczące inwestycje w zakup portfeli brokerów. Chcemy spotkać się z tymi brokerami i przedsiębiorcami, którzy myślą o mądrej i harmonijnej sukcesji. Już dziś tworzymy dla nich indywidualne programy, dzięki którym będą mogli dołączyć do nas, przez kilka następnych lat obsługując swoich klientów wspólnie z nami. To dla nas niezwykle ważne, żeby brokerzy byli maksymalnie włączeni w działania, byli częścią zmiany i mieli poczucie, że ich klienci trafili pod najlepszą opiekę.

Mamy też swoich ambasadorów, którzy skorzystali z takiej formy współpracy. Po kilku latach wciąż pozostajemy w dobrych relacjach, a w niektórych przypadkach są oni naszymi doradcami (przykładem jest Krzysztof Mleczak z Exito Broker). To dla nas istotne, że te osoby są zadowolone ze współpracy i chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami ze wszystkimi, którzy zastanawiają się nad podobnym krokiem. Naszą ambicją jest prowadzenie biznesu tak, aby tworzyć  przestrzeń  do wdrażania innowacyjnych rozwiązań i aby mieć na uwadze jako najważniejszy  tzw. pierwiastek ludzki. Widzimy, że jesteśmy na jak najlepszej drodze do realizacji zamierzonego celu.

Mariusz Muszyński

Prezes zarządu PIB Group Poland