EBOiR wesprze Polskę w rozwoju innowacyjnych finansów

0
411

Ministerstwo Finansów (MF) wraz z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), przy wsparciu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej (KE), rozpoczęły przedsięwzięcie, które ma przyczynić się do rozwoju sektora FinTech w Polsce. Projekt jest finansowany z funduszy Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych KE.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest stworzenie w Polsce optymalnych warunków dla szybkiego rozwoju innowacji finansowych i w konsekwencji upowszechnienie dostępu do nowoczesnych usług sektora finansowego. Prace analityczne w tym zakresie będą prowadzone przez doradcę prawno-technologicznego, którym jest konsorcjum Areto, Eversheds Sutherland Wierzbowski, IT9 i FinTech Consultancy. Prace w ramach projektu przebiegać będą równolegle w ramach trzech obszarów tematycznych: „FinTech”, „Sandbox” i „SupTech”.

Pierwszy obszar, który będzie koordynowany przez MF, obejmuje kompleksową identyfikację i usunięcie ograniczeń regulacyjnych i nadzorczych dla rozwoju FinTech w Polsce. Elementem działań w ramach „FinTech” ma być przygotowanie dla resortu rekomendacji dotyczących rozwiązań wspierających rozwój tego sektora – przede wszystkim propozycji zmiany regulacji prawnych. Identyfikacja barier oraz przygotowanie rekomendacji będzie zadaniem wspomnianego doradcy prawno-technologicznego. Autorzy projektu zadeklarowali, że w tym obszarze chcą w pełni bazować na doświadczeniach i wiedzy jak najszerszego grona podmiotów rynkowych oraz przedstawicieli sektora publicznego.

W ramach ścieżki „Sandbox” konsorcjum przedstawi UKNF rekomendacje dotyczące rozwiązań nadzorczych, mechanizmów i praktyk funkcjonujących w innych krajach, które mogłyby wesprzeć rozwój FinTech w Polsce – w szczególności powiązanych z utworzeniem piaskownicy regulacyjnej (tzw. regulatory sandbox). Planowane prace mają również doprowadzić do oceny możliwości wdrożenia piaskownicy regulacyjnej w Polsce.

Natomiast komponent „SupTech” obejmuje przygotowanie przez konsorcjum badania wykonalności stosowania innowacyjnych technologii w ramach struktur nadzoru, takich jak sztuczna inteligencja i rozproszone rejestry, w celu usprawnienia występujących funkcji nadzorczych (tzw. SupTech) i przedstawienie precyzyjnych propozycji rozwiązań dla wsparcia rozwoju sektora polskiego FinTech.  Ponadto planowane jest opracowanie oceny z wytycznymi dla UKNF w zakresie zastosowania innowacyjnych technologii w ramach instytucji nadzoru finansowego wzmacniających obecne procesy i funkcje nadzorcze z przedstawieniem precyzyjnych rozwiązań dla wsparcia rozwoju sektora polskiego FinTech.

(AM, źródło: KNF)