Edukacja i świadomość finansowa niezbędne do sukcesu PPK

0
658

Podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy  w dniach 3–5 września 2019 r. jednym z częściej przewijających się tematów były pracownicze plany kapitałowe. Eksperci są zgodni, że długoterminowe oszczędzanie to konieczność, a PPK są korzystną dla obywatela metodą zbierania środków na przyszłą emeryturę.

Wyjątkowo niskie koszty zarządzania, dopłaty ze strony państwa i pracodawcy oraz prywatny charakter oszczędności to największe atuty pracowniczych planów kapitałowych. Z punktu widzenia pracodawcy mogą stać się dodatkowym benefitem, pozwalającym zatrzymać pracowników w firmie i zwiększyć ich satysfakcję z pracy. – Pracownicy w każdym wieku, ale szczególnie ci młodsi, będą intensyfikować różne formy oszczędzania. Jeszcze jedną zaletą PPK jest możliwość przeznaczenia części zebranych środków na wkład własny przy zakupie mieszkania – zauważa Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK. – Częściowe wypłaty mogą być też dokonywane w przypadku poważnego zachorowania. Myślę, że Polacy z czasem przekonają się do PPK. Uważam też, że zastosowane mechanizmy ekonomii behawioralnej przełożą się na przyszłą partycypację. Tzw. „nudging” – szturchanie do oszczędzania pracowniczego powinno wpłynąć na sukces programu w najbliższej przyszłości. Ważne jednak, że nie skopiowaliśmy całości rozwiązania od Brytyjczyków, wprowadzając wartościowe udoskonalenia, takie właśnie jak możliwość wcześniejszego skorzystania z oszczędności w szczególnych sytuacjach życiowych – podsumowuje Robert Zapotoczny.

W debatach podkreślano ogromną rolę edukacji i świadomości finansowej Polaków, która wciąż wydaje się niedostateczna. Polski Fundusz Rozwoju prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną, zachęcającą do długoterminowego oszczędzania oraz przedstawiającą zalety PPK. Spoty reklamowe będą wyświetlane jesienią w telewizji, wesprze je także kampania internetowa.

Pracodawcy i pracownicy mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń, organizowanych w całym kraju przez ekspertów PFR Portal PPK. – Widzę tu także dużą rolę dla pośredników ubezpieczeniowych, którzy doradzają pracodawcom przy wyborze grupowych ubezpieczeń na życie czy benefitów pracowniczych. To ważne, żeby dysponowali oni także merytoryczną wiedzą dotyczącą PPK. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach również brokerów i agentów ubezpieczeniowych – zachęca Robert Zapotoczny.

Aleksandra E. Wysocka