Efektywne zarządzanie flotą i zwiększanie bezpieczeństwa dzięki PZU iFlota

0
548

Rozmowa z Jakubem Sajkowskim, dyrektorem zarządzającym ds. klienta korporacyjnego, i Konradem Owsińskim, dyrektorem ds. underwritingu ubezpieczeń komunikacyjnych PZU SA

Aleksandra E. Wysocka: – PZU zakończył pilotaż nowego systemu do zarządzania flotami. Co to dokładnie za rozwiązanie?

Jakub Sajkowski: – Z początkiem kwietnia do naszej oferty korporacyjnej wprowadziliśmy nowy system PZU iFlota. Trzy najważniejsze funkcje z punktu widzenia osoby zarządzającej flotą w przedsiębiorstwie i pośrednika to: zarządzanie flotą, zarządzanie ubezpieczeniem i zarządzanie bezpieczeństwem.

Po pierwsze PZU iFlota to system do klasycznego zarządzania flotą, z ewidencją pojazdów, kierowców i różnego rodzaju kosztów, a także obsługą m.in. kart paliwowych i usług serwisowych. Drugim elementem jest zarządzanie ubezpieczeniem. System zapewnia dostęp do danych o polisach i szkodach z AC i OC oraz daje możliwość zgłaszania i monitorowania szkód z poziomu aplikacji. Trzecim i najważniejszym elementem są działania prewencyjne nakierowane na poprawę bezpieczeństwa floty.

Narzędzie jest uniwersalne i może być wykorzystywane w każdej flocie, zarówno lekkiej, mieszanej, jak i ciężkiej. Jedynym warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia flotowego w Pionie Klienta Korporacyjnego PZU.

Jakub Sajkowski

Jakie korzyści PZU iFlota daje pośrednikom ubezpieczeniowym?

J.S.: – System PZU iFlota budowaliśmy zarówno z myślą o klientach, jak i pośrednikach. Na bardzo wstępnym etapie prac zadaliśmy sobie pytanie, czego oczekują od nas pośrednicy obsługujący korporacyjnych klientów flotowych i jak możemy spełnić te oczekiwania. Uznaliśmy, że warto przygotować narzędzie, które z jednej strony będzie dla nich dodatkowym źródłem wiedzy o kliencie i jego ubezpieczeniu, a z drugiej umożliwi pośrednikowi pracę z klientem nad jego szkodowością i bezpieczeństwem.

W PZU iFlota pośrednik otrzymuje dostęp do bieżących polis, informacji o zgłoszonych szkodach OC i AC, ich przyczynach oraz statusie obsługi. Analizy raportów szkodowych oraz personalizowane zalecenia generowane przez system będą dla pośredników bazą do zaproponowania klientowi działań, które mogą zmniejszyć szkodowość.

PZU iFlota w jednym miejscu gromadzi dane najważniejsze z punktu widzenia pośrednika oraz dostarcza informacji, które pozwolą im zacieśnić współpracę i relację z klientem.

Rozumiem, że i pośrednicy, i klienci doceniają wartość bieżącej, aktualnej informacji o szkodowości i przebiegu obsługi szkody?

J.S.: – Oczywiście, bo dzięki temu pośrednik pomaga klientowi pracować nad poprawą szkodowości i wspiera w optymalizacji tego procesu. Walutą dzisiejszego świata jest właśnie informacja i to ona stanowi kwintesencję bieżącej współpracy z klientem oraz generuje dodatkową wartość.

Oprócz bieżącej informacji o szkodowości co jeszcze zyskuje klient?

Konrad Owsiński: – Przede wszystkim PZU iFlota to system wspierający zarządzanie flotą we wszystkich aspektach. Myślę, że należy zaznaczyć tu „kompleksowość” naszego rozwiązania. Funkcjonalności zarządzania flotą to jedno. Jak mówił Kuba – w jednym miejscu fleet manager ma dane o pojazdach, kierowcach, kosztach czy wykroczeniach drogowych. Ten moduł to także powiadomienia, które przypomną fleet managerowi o zbliżających się zadaniach, takich jak przeglądy okresowe pojazdów, szkolenia, odnowienia uprawnień kierowców czy płatność raty.

Jednak ogromną wartością PZU iFlota jest integracja z systemami PZU. Dostęp do danych o bieżących polisach i szkodach z AC i OC, a także możliwość zgłaszania szkód z poziomu aplikacji to ogromne ułatwienie dla zarządzających flotą. Chciałbym podkreślić, że dostęp do informacji o szkodach z ubezpieczenia OC stanowi o unikalności naszego systemu. O ile szkody z AC są klientowi zawsze znane, gdyż dotyczą pojazdów floty, to szkody z ubezpieczenia OC są zgłaszane bezpośrednio do ubezpieczyciela i klient dowiaduje się o nich znacznie później – bo dopiero na etapie likwidacji szkód lub jest z nimi konfrontowany przy odnowieniu ubezpieczenia, kiedy otrzymuje od ubezpieczyciela zaświadczenie szkodowe. Dlatego zadbaliśmy, aby w PZU iFlota klient miał na bieżąco informację o wszelkich szkodach, a w razie pytań czy wątpliwości mógł skontaktować się z opiekunem z ramienia PZU.

Co ważne, zarządzający flotą nie wprowadza danych do systemu samodzielnie – robimy to za niego. Podobnie jak z innymi informacjami o pojazdach, którymi dysponujemy od chwili zawarcia ubezpieczenia. Do modułu ubezpieczeniowego dostęp może mieć zarówno klient, jak i obsługujący go agent ubezpieczeniowy czy broker.

Trzecim elementem są działania prewencyjne nakierowane na poprawę bezpieczeństwa floty. W ramach tego modułu, na bazie historii szkód u klienta i jej analizy, zarządzający flotą uzyska informacje, jakie są przyczyny szkód, którzy kierowcy je generują i jakie działania prewencyjne należy wdrożyć, by ten stan zmienić. Wsparciem dla menedżera, jak i kierowców będzie możliwość skorzystania z bardzo rozbudowanej bazy wiedzy, w której przygotowaliśmy szkolenia, pigułki wiedzy, e-learningi i blog.

Konrad Owsiński

Jeśli mówimy o kosztach paliwa, to na pewno warto zwrócić uwagę kierownikom floty na eco-driving

K.O.: – Kierownik floty może stworzyć raporty o dowolnym układzie, oparte na danych zawartych w systemie i wyciągać z nich wnioski. Dla przykładu, jeżeli mamy dane o pojazdach, zużytym paliwie, przebiegu, to możemy ustalić precyzyjnie, który pojazd ile spala paliwa albo którzy kierowcy jeżdżą oszczędniej, a co za tym idzie – często bezpieczniej.

Dodatkowo w ramach pigułek wiedzy przygotowaliśmy informacje o eco-drivingu, czyli o tym, jakie zachowania kierowcy sprzyjają oszczędzaniu paliwa. Zarządzający flotą może skorzystać z tych informacji, przeszkolić kierowców i przygotować plan oszczędnościowy.

Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa danych udostępnianych w PZU iFlota?

K.O.: – PZU iFlota to bardzo bezpieczny system. Zbudowaliśmy go wspólnie z naszym partnerem technologicznym, firmą VivaDrive, która specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań dla flot. System został bardzo dokładnie sprawdzony i przetestowany pod względem bezpieczeństwa danych. Przeszedł też pomyślnie wszystkie surowe testy bezpieczeństwa wymagane przez PZU.

Staraliśmy się w maksymalnym stopniu zautomatyzować narzędzie, dzięki czemu klient nie musi wprowadzać listy pojazdów, VIN-ów, numerów rejestracyjnych, terminów przeglądów, ponieważ te dane automatycznie zaczytywane są z systemów PZU. Oczywiście klient może na bieżąco wprowadzać dane dotyczące kierowców, pojazdów, kosztów paliwa czy przeglądów. PZU nie ma dostępu do danych, które klient wprowadza do systemu.

Jak PZU iFlota wygląda od strony kosztowej?

J.S.: – Koszty użytkowania systemu są dla klienta bardzo niskie, bo mówimy o kwocie 189 zł rocznie za całą flotę, którą klient uiszcza na rzecz dostawcy systemu w ramach procesu aktywacji. To bardzo konkurencyjna cena względem innych systemów do zarządzania flotą, zwłaszcza że nie posiadają one funkcjonalności dotyczących zarządzania ubezpieczeniem i działań prewencyjnych.

Po pierwszych 12 miesiącach, jeśli klient pozostanie w PZU, to opłata się nie zmieni. Jeśli natomiast klient zakończy współpracę z PZU na gruncie ubezpieczeniowym, to nadal będzie mógł korzystać z systemu, ale na warunkach komercyjnych firmy VivaDrive. W takim przypadku klient nie będzie miał już dostępu do modułu ubezpieczeniowego i modułu prewencyjnego, ale jedynie do funkcjonalności dotyczących klasycznego zarządzania flotą.

A jak można wykupić dostęp do systemu?

J.S.: – Wystarczy zwrócić się bezpośrednio do oddziału sprzedaży korporacyjnej PZU. Proces aktywacji jest krótki, po wniesieniu opłaty praktycznie od razu można korzystać z systemu. Przypomnę, że PZU iFlota jest zintegrowana z naszymi systemami dziedzinowymi, więc już po pierwszym zalogowaniu klient czy pośrednik będzie widział wiele informacji na temat polis i będzie mógł wprowadzać dodatkowe dane.

Przygotowaliśmy też ulotkę i film demo, który pokazuje system. Można je obejrzeć na naszej korporacyjnej stronie internetowej: pzu.pl/korpo i na stronie programu PZU iFlota: pzu.pl/pzuiflota.

Czy planujecie szkolenie dotyczące tego systemu, na którym będzie można dowiedzieć się szczegółów?

J.S.: – Planujemy szkolenie o naszej ofercie dla klientów flotowych. To będzie szkolenie dla brokerów w trybie Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Podczas szkolenia opowiemy o naszych produktach dla klientów flotowych, ocenie ryzyka i rozwiązaniach w zakresie prewencji, w tym właśnie o PZU iFlota. Szkolenie odbędzie się w kwietniu w formule online, która pozwala dotrzeć do wielu uczestników.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra E. Wysocka


Korzyści dla pośrednika:

  1. dostęp do danych polisowych i szkodowych klienta
  2. bieżące informacje o statusie szkody z AC i OC (przyczyna, kontakt do opiekuna szkody)
  3. źródło wiedzy o ubezpieczeniu klienta i wsparcie w relacjach z klientem

Korzyści dla klienta:

  1. nowoczesny system do zarządzania flotą pojazdów – profesjonalne narzędzie dla fleet managerów
  2. atrakcyjna cena – 189 zł za flotę za rok
  3. moduł ubezpieczeniowy – automatyczne zasilanie danymi z systemów PZU
  4. prewencja – funkcja „podpowiedzi” o rekomendowanych działaniach poprawiających bezpieczeństwo danej floty
  5. baza wiedzy online – artykuły, szkolenia e-learningowe i blog w jednym miejscu