Marcin Kowalski w zarządzie PTR

0
509

Z informacji na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Reasekuracji wynika, że zarząd spółki poszerzył się o nową osobę. Jest nią Marcin Kowalski, który jednocześnie pełni funkcję dyrektora Biura Reasekuracji.

Marcin Kowalski jest związany z PTR od kwietnia 2005 r. Od 2008 r. pełnił funkcję dyrektora regionu odpowiedzialnego za działalność reasekuracyjną spółki na rynku polskim oraz w Turcji i Izraelu, jak również projekty korporacyjne – retrocesję i rating. Od 2013 r. jest dyrektorem wykonawczym Biura Reasekuracji odpowiedzialnym za całość działań underwritingowych spółki.

Marcin Kowalski jest absolwentem kierunku ekonomicznego Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny) oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Z reasekuracją zawodowo związany jest od 2002 r.

W 2014 r. otrzymał odznakę Polskiej Izby Ubezpieczeń „Za zasługi dla ubezpieczeń”, a od 2019 r. jest przewodniczącym Podkomisji Reasekuracji przy PIU. Od 2012 r. wykłada na Podyplomowych Studiach Akademii Ubezpieczeń z zakresu reasekuracji w Szkole Wyższej Handlowej.

(AM, źródło: Polish Re)