EIOPA bada odporność ubezpieczycieli i reasekuratorów na gospodarcze skutki pandemii

0
99

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) rozpoczął 7 maja testy warunków skrajnych 2021 dla europejskiego rynku ubezpieczeń. Zadaniem stress-testów będzie ocena odporności sektora ubezpieczeń na niekorzystne warunki finansowe i gospodarcze oraz identyfikacja podatności rynku na ryzyko. W stress-testach uczestniczy jeden przedstawiciel polskiego rynku ubezpieczeń.

Test warunków skrajnych 2021 skupia się na przedłużającym się scenariuszu Covid-19 – w środowisku „niższych na dłużej” stóp procentowych. Scenariusz, opracowany we współpracy z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), oceni wpływ ekonomicznych konsekwencji pandemii, które oddziałują na zaufanie na świecie i przedłużają kurczenie się gospodarki. Stress-testy ocenią zarówno wpływ na kapitał, jak i sytuację płynnościową przedsiębiorstw nimi objętych. 

– Ten test warunków skrajnych ma szczególne znaczenie, ponieważ ocenia odporność wypłacalności i płynności europejskich ubezpieczycieli na niekorzystny scenariusz, który może się zmaterializować w następstwie kryzysu gospodarczego i okres dużej niepewności. Scenariusz odzwierciedla poważne, ale prawdopodobne wstrząsy i przyniesie rezultaty, które rzucą światło na odporność europejskiego sektora ubezpieczeniowego. Jednak ten sprawdzian nie powinien być traktowany jako test z wynikiem pozytywnym lub negatywnym – powiedział Peter Braumüller, wiceprzewodniczący EIOPA.

Cele testu warunków skrajnych 2021:

  1. Ocena odporności uczestników na niekorzystne scenariusze z perspektywy kapitału i płynności w celu dostarczenia organom nadzoru informacji o tym, czy ubezpieczyciele są w stanie wytrzymać poważne, ale prawdopodobne wstrząsy.
  2. Rozważenie możliwych zaleceń dla branży i umożliwienie organom nadzoru współpracy z ubezpieczycielami w zakresie potencjalnych działań naprawczych.
  3. Uzupełnienie oceny mikroostrożnościowej o oszacowanie potencjalnych skutków ubocznych z sektora ubezpieczeniowego wywołanych przez powszechne reakcje na określone wstrząsy.

W testach warunków skrajnych 2021 r. uczestniczą 44 europejskie zakłady ubezpieczeń/reasekuracji. Jedynym graczem z polskiego rynku uczestniczącym stress-testach jest PZU. Firmy te zostały wybrane na podstawie wielkości, zasięgu rynku w całej Unii Europejskiej, prowadzonych linii biznesowych (ubezpieczenia na życie, majątkowe i osobowe), liczby reprezentowanych jurysdykcji oraz pokrycia rynku lokalnego. W sumie próba docelowa, określona we współpracy z właściwymi organami krajowymi, obejmuje 75% Europejskiego Obszaru Gospodarczego w oparciu o aktywa ogółem w Solvency II.

EIOPA prowadzi obecnie procedurę Q&A (pytań i odpowiedzi), aby udzielić uczestnikom dalszych wyjaśnień. Wyniki testów warunków skrajnych zostaną opublikowane w grudniu 2021 r. 

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here