Rośnie pakiet akcji Open Life przeznaczonych na sprzedaż

0
235

Open Finance zawarł porozumienie z akcjonariuszami Open Life: Getin Noble Bankiem, Vilano Capital, Krzysztofem Bukowskim i Izabelą Śliwowską dotyczące procesu zbycia akcji imiennych, nieuprzywilejowanych ubezpieczyciela stanowiących łącznie 14,03% w kapitale zakładowym spółki.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia akcjonariusze przystąpili do procesu poszukiwania nabywcy na akcje Open Life, zobowiązując się do ich zbycia na rzecz inwestora za określoną w umowie minimalną cenę za jedną akcję. W tym celu zlecili Open Finance podjęcie w ich imieniu, nieodpłatnie, wszelkich niezbędnych czynności, które doprowadzą do znalezienia stosownego inwestora, przeprowadzenia procesu due diligence oraz zawarcia umowy sprzedaży należących do nich akcji zakładu, udzielając w tym celu Open Finance stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia tych czynności.

Open Finance chce sprzedać akcje dwóch spółek działających na polu ubezpieczeń: Open Life TU Życie oraz Open Brokers. Zbycie posiadanych przez firmę udziałów jest pokłosiem decyzji rady nadzorczej Open Finance z 15 marca. Wyraziła ona wówczas zgodę na sprzedaż odpowiednio 49% i 100% akcji obu podmiotów, zapewniających takiż udział w kapitale zakładowym oraz odsetek głosów na Walnych Zgromadzeniach spółek.

Z kolei 26 kwietnia Open Finance zawarło 12-miesieczną umowę z firmą Incentis Capital, specjalizującą się w doradztwie przy fuzjach i przejęciach czy też integracji firm. Doradca będzie wspierał Open Finance w przygotowaniu i przeprowadzeniu potencjalnej transakcji zbycia akcji, zwłaszcza przy znalezieniu podmiotów zainteresowanych dokonaniem transakcji. 

Pieniądze ze sprzedaży Open Life oraz Open Brokers mają umożliwić Open Finance m.in. spłatę zobowiązań finansowych oraz bieżące funkcjonowanie. 

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here