EIOPA: Europejski rynek ubezpieczeń z nieco gorszą ekspozycją na ryzyko

0
458

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował zaktualizowany zestaw wskaźników ryzyka oparty na danych Solvency II z drugiego kwartału 2020 r. Pokazują one, że ekspozycja na ryzyko sektora ubezpieczeniowego Unii Europejskiej nieznacznie spadła w porównaniu z lipcową oceną.

Szczególnym zagrożeniem dla zakładów ubezpieczeń są bardzo wysokie poziomy ryzyka makroekonomicznego. Tymczasem ryzyka rynkowe, kredytowe, rentowności i wypłacalności obniżyły się do średniego poziomu. EIOPA zastrzega, że ocena ryzyka nie uwzględnia jednak wybuchu drugiej fali pandemii.

W zakresie ryzyka makroekonomicznego prognozy wzrostu Produktu Krajowego Brutto sformułowane pod koniec września wskazują, że w ostatnim kwartale 2020 r. będzie miał miejsce najsilniejszy spadek PKB. Natomiast pierwsze ożywienie jest prognozowane w drugim kwartale 2021 r. Problem jednak w tym, że skutki drugiej fali pandemii mogą spowodować dalszy spadek wzrostu PKB.

Stabilizacja rynków finansowych pod koniec III kwartału częściowo złagodziła trudną sytuację europejskich ubezpieczycieli. W efekcie wskaźniki ryzyka rynkowego i kredytowego ustabilizowały się pod koniec września. Luka cenowa między akcjami i perspektywy gospodarcze nadal budzą obawy, ponieważ mogłoby to skutkować gwałtownymi korektami wyceny. Wiarygodność kredytowa aktywów w portfelach ubezpieczycieli jest ściśle monitorowana.

Ryzyko rentowności i wypłacalności spadło do średniego poziomu. Wskaźnik SCR dla grup nieznacznie poprawił się w relacji I/II kwartał 2020 r., utrzymując się jednak na niższych poziomach niż w ostatnim kwartale 2019 r. Wszystkie półroczne wskaźniki rentowności, które obejmują teraz pierwsze miesiące kryzysu Covid-19 i ich wpływ na zwrotach finansowych, wykazują oczekiwane oznaki pogorszenia.

Ryzyko ubezpieczeniowe utrzymuje się na średnim poziomie, na co wpływają ogólne obawy dotyczące spadku wzrostu składek oraz adekwatności rezerw w niektórych państwach członkowskich. Wskaźniki przypisu składki w sektorze życiowym w ujęciu rok do roku odnotowały znaczące pogorszenie w drugim kwartale z rzędu, co zdaniem EIOPA wskazuje już na negatywny wpływ Covid-19.

Mediana relacji ceny do zarobków grup ubezpieczeniowych w próbie nieznacznie wzrosła, odchodząc od niskich poziomów osiągniętych w I półroczu 2020 r.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: EIOPA)