EIOPA: Ryzyka makro, rynkowe i cyber budzą największe obawy ubezpieczycieli

0
277

Z listopadowego zestawienia ryzyk autorstwa Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) wynika, że największymi obecnie zagrożeniami dla sektora ubezpieczycieli są ryzyka makroekonomiczne, rynkowe oraz cyber. Poziomy ryzyka dla pozostałych kategorii kształtują się na stałym, średnim poziomie.

Ryzyka makro pozostają jednymi z najbardziej istotnych dla sektora ubezpieczeń, ponieważ prognozy globalnego wzrostu PKB na kolejne cztery kwartały pogorszyły się, a według wrześniowych danych luka kredytów do PKB pogłębiła się. Ryzyko kredytowe utrzymuje się na średnim poziomie, natomiast ryzyko rynkowe pozostaje znaczące ze względu na podwyższoną zmienność na rynkach obligacji i zwiększoną na rynkach akcji.

Ryzyko płynności i finansowania pozostaje stabilne, natomiast ryzyko rentowności i wypłacalności nieznacznie osłabło. Ryzyko powiązań i braku równowagi, a także ryzyko ubezpieczeniowe są również stabilne na średnim poziomie, przy czym to ostatnie wykazuje obecnie dodatnią medianę wzrostu składki rok do roku w drugim kwartale tego roku w ubezpieczeniach na życie, po ujemnych odczytach z poprzednich kwartałów.

Ryzyko ESG ustabilizowało się na średnim poziomie. Jeśli chodzi o ryzyka katastroficzne, w latach 2021–2022 narażenie na ryzyko powodzi nieznacznie wzrosło, natomiast narażenie na ryzyko wichur nieznacznie spadło.

Zagrożenia cyber wzrosły do wysokiego poziomu i według oceny organów nadzoru oczekuje się dalszego ich wzrostu. Częstotliwość incydentów cybernetycznych mających wpływ na wszystkie sektory działalności, mierzona publicznie dostępnymi danymi, wzrosła w II kw. 2023 r. w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku.

(AM, źródło: EIOPA)