ERGO Hestia i Fundacja APH z programem dotacyjnym dla polskiej kultury

0
169

ERGO Hestia i Fundacja Artystyczna Podróż ogłosiły Ogólnopolski Program Dotacyjny Artystyczna Podróż Hestii na 2024 rok. W ramach przedsięwzięcia wybranych zostanie do 7 wystaw, które otrzymają dofinansowanie na produkcję, wynagrodzenia dla artystów i artystek oraz działania edukacyjne i promocyjne. Nabór wniosków rusza 15 listopada.

Celem Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii na 2024 rok jest wyłonienie projektów wystaw indywidualnych i zbiorowych, które pozwalają lepiej rozumieć wyzwania teraźniejszości, poszerzają wyobrażenia o przyszłości i pozwalają tworzyć nowe scenariusze zmian. Działania realizowane w ramach programu powinny zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat zmieniającego się krajobrazu społecznego i środowiskowego, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie rozumienia i budowania zrównoważonego rozwoju.

– ERGO Hestia jest zdecydowanym liderem działań z zakresu ESG w polskim sektorze ubezpieczeniowym. Wsparcie sztuki to jeden z głównych filarów strategii zrównoważonego rozwoju firmy – podkreśla Maria Rosa, prezeska Fundacji Artystyczna Podróż Hestii i dyrektorka Biura Marketingu i PR ERGO Hestii. – Ogólnopolski Program Dotacyjny APH to projekt, który powstał na bazie zbadanego przez nas zapotrzebowania w świecie sztuki. Chcemy, by nie tylko promował najbardziej aktywnych artystów i artystki, ale też dawał życie wartościowym inicjatywom, tworząc jeszcze więcej platform do artystycznego dialogu – dodaje.

W Programie APH przyznanych zostanie do 7 dotacji, maksymalnie 5 instytucjonalnych i 2 indywidualne. Instytucje kultury mogą liczyć na dofinansowanie swoich projektów kwotą do wysokości 80 tys. zł, artyści i artystki – do 50 tys. zł.

Całkowita kwota dotacji przewidzianych na rok 2024 wynosi 500 tys. zł.

(AM, źródło: ERGO Hestia)