Eksperci krytycznie o planowanej likwidacji Rzecznika Finansowego

0
528

Zdaniem ekspertów zajmujących się ochroną konsumentów, planowana likwidacja instytucji Rzecznika Finansowego i przejęcie większości jego kompetencji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest krokiem w złym kierunku. Ich zdaniem ta zmiana nie poprawi, a wręcz pogorszy sytuację konsumentów – podał serwis prawo.pl.

Aleksandra Wiktorow, była Rzecznik, zwraca uwagę, iż RzF skupia się na konkretnej działalności, zaś pole działań UOKiK jest niezwykle rozległe. Co więcej, zajmuje się on naruszeniami zbiorowych, a nie indywidualnych interesów na różnych rynkach. Zdaniem ekspertki, jeśli indywidualne sprawy związane z ubezpieczeniami czy produktami finansowymi zostaną oddelegowane do miejskich rzeczników konsumentów, to ci mogą mieć z nimi kłopot, gdyż do tak skomplikowanych spraw potrzebni się wyspecjalizowani eksperci. Małgorzata Rothert, warszawski rzecznik konsumentów, przewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, uważa z kolei, że niedobrze się dzieje, że zmiany dotyczą instytucji, która się sprawdziła, przeanalizowała rynek ubezpieczeniowy, wytyczyła kierunki działań, a ubezpieczyciele się z nią liczyli.

Dorota Karczewska z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, wiceprezes UOKiK do spraw konsumentów w latach 2014–2019, uważa natomiast, że lepszym rozwiązaniem byłoby zaproponowanie zmian uwzględniających m.in. założenia Nowego Ładu Konsumenckiego, w tym dyrektywy o powództwach przedstawicielskich oraz założenie konieczności specjalizacji organów/instytucji zajmujących się ochroną konsumentów. Wówczas należałoby odroczyć decyzję o wchłonięciu Rzecznika Finansowego przez UOKiK do momentu przyjęcia rozwiązań o sposobie implementacji przepisów w/w dyrektywy. Serwis zwraca uwagę, że nie wiadomo, czy prezes UOKiK uzyska prawo do występowania z wnioskami do Sądu Najwyższego. Aleksandra Wiktorow wskazuje, że jeśli szef Urzędu zyska takie uprawnienie, to powstaje pytanie o jego zakres – czy zostanie ograniczone tylko do spraw finansowych, czy też może obejmie pełne spektrum spraw, jakimi zajmuje się UOKiK.

Więcej:
prawo.pl z 7 września, Joanna Ojczyk „Rząd chce likwidacji Rzecznika Finansowego, eksperci krytykują”: https://www.prawo.pl/prawo/lik…

(AM, źródło: prawo.pl)