Ubezpieczenie ochrony prawnej. Luksus czy racjonalna konieczność?

0
1012

Ekskluzywna polisa dla wymagających – to zdaniem niektórych najlepsze określenie ubezpieczenia ochrony prawnej. Inni uważają, że jest to racjonalne uzupełnienie ubezpieczeń dla klientów indywidualnych oraz firmowych, gwarantujące profesjonalną pomoc prawną w przypadku sporu sądowego lub wątpliwości prawnych.

Zwolennicy widzą w polisie ochrony prawnej sensowne zabezpieczenie finansowe klienta na wypadek nieoczekiwanego sporu sądowego. Może on spowodować zagrożenie jego normalnej egzystencji w związku z koniecznością pokrycia wysokich kosztów sądowych oraz honorarium prawnika, np. w przypadku spowodowania wypadku drogowego lub dochodzenia wypłaty zadośćuczynienia za błąd lekarski. Takich sytuacji jest wiele i mogą dotknąć każdego.

W przypadku zaniedbania i braku odpowiedniej reprezentacji przed sądem osoby bez polisy ochrony prawnej przegrywają sprawy, a co za tym idzie, ponoszą skutki finansowe przegranej – muszą pokryć nie tylko koszty własne, ale i strony przeciwnej, a dodatkowo zobowiązani są do zapłacenia odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu. To często wielotysięczne wydatki, które przekraczają możliwości finansowe przeciętnie zarabiającego Polaka.

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest wielokrotnie tańsze niż doraźne skorzystanie z pomocy prawnika i opłacenie go z własnej kieszeni. Ponadto zakres obejmuje także koszty sądowe oraz – co bardzo istotne – pokrycie kosztów procesu (również strony przeciwnej), gdy jego wynik będzie dla klienta niekorzystny.

Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia klientowi pokrycie kosztów reprezentacji jego interesów prawnych w zakresie określonym w umowie. Najważniejszym elementem jest możliwość sfinansowania usług radcy prawnego lub adwokata, który będzie reprezentował ubezpieczonego w sądzie, a także pokrycie zarówno własnych kosztów sądowych, jak i kosztów strony przeciwnej w przypadku przegrania sporu.

Istotnym elementem ochrony jest możliwość skorzystania z profesjonalnej porady prawnej w ramach asysty prawnej. Prawnik przeanalizuje sytuację klienta oraz zasugeruje mu optymalne rozwiązanie, np. gdy klient chce się odwołać od niekorzystnej dla niego odpowiedzi na reklamację dotyczącą zakupów online.

W produkcie stand alone klient otrzyma poradę nawet w sprawach znajdujących się poza zakresem ubezpieczenia, np. rodzinnych lub spadkowych. Uzyska także pomoc w przygotowaniu testamentu oraz dowie się o istotnych elementach postępowania spadkowego.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia ochrony prawnej warto zapoznać się z jej zakresem, wyłączeniami oraz zasadami postępowania w przypadku szkody. Pozwoli to uniknąć rozczarowań, gdy szkoda będzie poza zakresem lub okresem ubezpieczenia.

Zachęcamy do oferowania ubezpieczenia ochrony prawnej klientom – zakres produktu stand alone jest szeroki, a problemy prawne mogą dotknąć każdego. Jest to zatem racjonalne uzupełnienie oferty ubezpieczeniowej dla każdego klienta, a nie tylko luksus dla wybranych.

Małgorzata Trybuchowicz
menedżer rozwoju ubezpieczeń ochrony prawnej w InterRisk