Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka już działa

0
1042

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przygotował i uruchomił Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka. eSCOR umożliwia kierowcom sprawdzenie swojej historii polisowo-szkodowej oraz wygenerowanie oceny w skali od 1 do 5. Z systemu mogą również skorzystać ubezpieczyciele oraz przedsiębiorcy.

eSCOR wykorzystuje zaawansowane metody statystycznej analizy danych i pozwala użytkownikom wygenerować ocenę od 1 do 5. W uproszczeniu ocena 5 oznacza 20% kierowców z najlepszą historią ubezpieczeniową w danej grupie geograficzno-wiekowej, ocena 4 to następne 20% kierowców w tej samej grupie i tak dalej, aż do oceny 1.

– Ocena eSCOR, którą otrzymuje dany użytkownik, jest generowana w oparciu o historię ubezpieczeniową zbliżoną do historii tego użytkownika. Co ważne, ocena jest wyznaczana na tle grupy porównawczej. W przypadku osób fizycznych jest to grupa wiekowo-geograficzna, zaś w przypadku osób prawnych jest to grupa geograficzna – mówi Kamil Gala, dyrektor Departamentu Zasobów Informacyjnych i Analiz UFG. 

Kierowcy nie powinni porównywać między sobą ocen eSCOR, zwłaszcza tych wyznaczonych dla osób z różnych grup.

– Ocena 5 w jednej z grup nie musi oznaczać mniej ryzykownego zachowania niż 2 w innej grupie, dlatego nie można porównywać ocen w z różnych grup wiekowo-geograficznych. Jako przykład można wskazać młodych kierowców, wśród których częstotliwość szkód jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku tych bardziej doświadczonych, zatem takie grupy należy analizować osobno  – wyjaśnia Kamil Gala.

Co wpływa na ocenę eSCOR?

System umożliwia wygenerowanie oceny ogólnej i szczegółowej. Na ocenę ogólną wpływają: wiek, miejsce zamieszkania, przebieg ubezpieczenia i historia szkód. W przypadku oceny szczegółowej pod uwagę brane są dodatkowo rodzaj i marka pojazdu, moc i pojemność silnika oraz liczba lat ubezpieczenia OC i AC. Uwzględnienie dodatkowych parametrów może spowodować, że ocena ogólna będzie różnić się od oceny szczegółowej. Różnice mogą występować również pomiędzy ocenami szczegółowymi dla OC oraz dla AC. Wynika to z faktu zróżnicowania grup porównawczych dla każdej z ocen, a także rodzaju ubezpieczenia komunikacyjnego.

Jak pobrać raport?

Raport z oceną eSCOR można pobrać w portalu UFG.pl, po odpowiednim uwierzytelnieniu, np. poprzez logowanie za pomocą Profilu Zaufanego. eSCOR, poza wygenerowaniem oceny, daje również możliwość zapoznania się z materiałami edukacyjnymi na temat ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ze swoją historią ubezpieczeniowo-szkodową. Warto sprawdzić, czy dane zawarte w wygenerowanym raporcie są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia niezgodności można ten fakt zgłosić za pomocą systemu lub bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń.

Najwyższy regres to ponad 2 miliony złotych

W związku z przypadającym 1 lutego Dniem Ubezpieczenia Samochodu UFG podał też, że według danych Ośrodka Informacji liczba aktywnych umów OC ppm. sięga już 27,5 milionów. Fundusz wypłaca poszkodowanym przez nieubezpieczonych sprawców ok. 100 mln zł odszkodowań i świadczeń rocznie..

Hubert Stoklas, wiceprezes Funduszu zdradził, że UFG obecnie prowadzi ponad 18 tys. spraw regresowych.

 – Średnia kwota, jaką ma do zwrotu nieubezpieczony sprawca to blisko 20 tysięcy złotych. Mamy niemal 1,5 tysiąca dłużników, którzy są nam winni kwoty od 50 tys. zł do nawet ponad 2 mln zł – poinformował Hubert Stoklas.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl