Ergo Hestia partnerem studiów ubezpieczeniowych na Uniwersytecie Gdańskim

0
214

Ergo Hestia została partnerem kierunku Wydziałów Prawa i Administracji oraz Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego „Ubezpieczenia. Studia interdyscyplinarne” a także Koła Naukowego Prawa Ubezpieczeniowego.

16 listopada na Wydziale Prawa i Administracji UG podpisana została umowa o współpracy z Ergo Hestią. Wydział Prawa i Administracji reprezentowali: dziekan WPiA dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG, i Dziekan WZr UG prof. dr hab. Mirosław Szreder, a Ergo Hestię: Dagmara Senda (Deputy HR Director) i  Dominika Kaliska z Biura Doboru i Rozwoju Kadr. Towarzyszyli im: dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG, kierownik Pracowni Prawa Ubezpieczeniowego oraz mgr Dawid Rogoziński, opiekun pomocniczy Koła Naukowego Prawa Ubezpieczeniowego, koordynujący współpracę z nowym partnerem.

Na mocy zawartego porozumienia Ergo Hestia zapewni udział praktyków biznesu ubezpieczeniowego w zajęciach prowadzonych na obu wydziałach, ze szczególnym uwzględnieniem studiów II stopnia – „Ubezpieczenia”, a także kontynuować będzie serię warsztatów rozwojowych dla studentek i studentów zaangażowanych w działalność koła naukowego. Będą to zarówno warsztaty prawnicze, jak i ogólnokompetencyjne – związane m.in. z marketingiem produktowym, kulturą korporacyjną, sztuką autoprezentacji i efektywnego uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych czy tworzeniem produktów ubezpieczeniowych. 

Studenci wszystkich kierunków zyskają zaś możliwość uczestnictwa w programach odpłatnych staży i praktyk wakacyjnych zarówno w pionach prawniczych ubezpieczeniowej korporacji, jak i tych zajmujących się likwidacją szkód, marketingiem, pricingiem, dystrybucją czy underwritingiem. 

(AM, źródło: UG)