W 2022 roku nie powinno zabraknąć pieniędzy na dopłaty do polis rolnych

0
109

W odpowiedzi na opinię zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r. – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka przekazała, że w tym roku zapewniono 900 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Natomiast w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. zaplanowano dotację przekraczającą 1,4 mld zł.

Zdaniem urzędniczki resortu, taka kwota powinna umożliwić zawarcie dotowanych polis wszystkim zainteresowanym producentom rolnym z wybranym zakładem ubezpieczeń.

Propozycja objęcia dopłatami do składek ubezpieczeń środków trwałych w produkcji sadowniczej oraz w produkcji warzywniczej wymaga dyskusji oraz nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a zatem zostanie rozważona przy wprowadzaniu zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

(AM, źródło: KRIR)