Ergo Hestia: (Un)common ground pokaże, co sztuka wnosi do biznesu

0
382

Dlaczego sztuka jest ważnym elementem strategii biznesowych? W jaki sposób pomaga rozwijać firmę? Jak skutecznie współpracować z artystami? Zagadnienia te omówili eksperci art brandingu podczas debaty (Un)common ground, która odbyła się w Warszawie.

Debata (Un)common Ground została zorganizowana w związku z inauguracją platformy edukacyjno-komunikacyjnej o tej samej nazwie, której inicjatorem jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii. Obejmuje ona konferencję tematyczną w hotelu Raffles, serwis informacyjny uncommonground.pl, publikacje drukowane i elektroniczne, a także cykl spotkań z ekspertami. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na rolę art brandingu w działaniach komunikacyjnych oraz CSR firm, a także edukacja i integracja środowiska biznesowego oraz artystycznego.

– Art branding to koncepcja oparta na mądrej relacji sztuki i biznesu. Jest jedną z najciekawszych tendencji we współczesnej komunikacji. Pozwala tworzyć wyjątkowe produkty, usługi i angażujące marki – mówi Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. – Sztuka i biznes potrzebują siebie nawzajem, pomimo widocznych różnic. Zajmują się wieloma podobnymi sprawami, ale potrzebne jest wzajemne zaufanie, aby zaakceptować potencjalne ryzyko po obu stronach i pozwolić, aby wydarzyło się coś naprawdę imponującego. Dziś marki powinny mieć jasno sprecyzowaną wizję, jak inspirować odbiorców. Czas pandemii pokazuje, że takie oczekiwania stawiane przed nimi będą tylko rosnąć. Udana współpraca między markami a artystami jest możliwa i bardzo potrzebna, bo sztuka i przedsiębiorczość to dwa przejawy jednego wspólnego pragnienia: pozostawienia świata trochę innego, niż go zastaliśmy – dodaje.

Art branding w oczach top managerów

Jak wynika z badania Ergo Hestii zrealizowanego wśród top managerów odpowiedzialnych za komunikację marketingową w firmach (CMO), niezależni artyści są często angażowani przez firmy do projektów z obszaru komunikacji. Znakomita większość dyrektorów marketingu (blisko 92%) uważa, że tego typu współpraca może przełożyć się na wyższą jakość komunikacji. Równocześnie art branding jako działanie systemowe jest wśród nich słabo znany. Z takim pojęciem zetknęło się jedynie blisko 50% ankietowanych.

75% CMO angażowało w swojej praktyce zawodowej twórców niezwiązanych na co dzień z agencjami reklamowymi. Najczęściej zapraszają oni do współpracy projektantów wzorów przemysłowych, czyli designerów (50%), artystów malarzy (45%), reżyserów teatralnych i filmowych (37%), architektów (21%) i rzeźbiarzy (8%). Rzadziej współpracują z twórcami operującymi słowem, czyli pisarzami i poetami (10%) czy scenografami teatralnymi i filmowymi (5%), Piosenkarze, aktorzy, kompozytorzy, twórcy street art i inni artyści wspierają marketingowców w realizacji projektów sporadycznie. 

Wśród działań z obszaru art brandingu marketingowcy decydują się najczęściej na sponsoring wystawy lub galerii (45%), tworzenie logo firmy lub produktu (50%), organizują konkursy artystyczne (24%), a także opracowują artystyczne edycje produktu (21%), z kolei 8% realizuje inne działania z zakresu art brandingu, takie jak np. stworzenie muralu.

Zdecydowana większość (90%) dyrektorów marketingu skłonna jest rozważyć w najbliższej przyszłości zaangażowanie twórców przy realizacji strategii marketingowych firm. Większość z nich ocenia, że nie miałaby trudności w realizacji takiego zadania. Ponad 70% z nich szukałaby odpowiedniej osoby do współpracy, wykorzystując sieć kontaktów osobistych, 48% – korzystając z rekomendacji agencji reklamowej, natomiast 34% bazowałoby na swojej wiedzy ogólnej, a 31% zrobiło research w internecie. Jedynie 16% ankietowanych szukałoby artysty w świecie akademickim, poprzez uczelnię artystyczną.

Czym jest art branding?

Art branding to zespół działań promujących firmę lub jej produkty poprzez szeroko rozumianą sztukę. Dziedziny sztuki, które można powiązać z działaniami promocyjno-wizerunkowymi firmy to m.in. malarstwo i sztuki plastyczne, street art, fotografia, film, architektura, design, moda czy muzyka. Art branding obejmuje m.in. tworzenie artystycznych edycji produktów, organizację konkursów artystycznych, projektowanie sklepów, przestrzeni ekspozycyjnych i wystawienniczych przez artystów oraz tzw. branded films.

– Art branding pozwala tworzyć marki zaangażowane, autentyczne, o szerokich społecznych i kulturowych horyzontach, rozumiejące pozabiznesowe role, które powinny odgrywać we współczesnym świecie. Art branding daje także możliwość budowania pozycji marki jako zjawiska kulturowego, zmiany pozycjonowania czy nadawania jej unikalnej tożsamości. Artystyczny wymiar podnosi także potencjał samych produktów czy usług. Mądrze wdrażany art branding może być zatem zarówno efektowną, ale i efektywną strategią marketingową i biznesową firmy – komentuje Igor Gałązkiewicz, ekspert ds. art brandingu. – Ponadto art branding stanowi również potencjalne narzędzie budowania zaangażowania pracowników, wspierania wzrostu rozpoznawalności, potencjału marki czy projektowania konsumenckich doświadczeń i angażujących światów marki. Może także ułatwiać budowanie społeczności wokół marki – dodaje.

Platforma (un)commonground.pl

W ramach projektu fundacja Artystyczna Podróż Hestii planuje m.in. uruchomienie serwisu internetowego uncommonground.pl, którego rolą będzie promocja zjawiska art brandingu, a także edukacja i integracja środowisk biznesowego oraz artystycznego. Na platformie będzie można znaleźć m.in. odpowiedź na pytania: Jak skutecznie wykorzystać działania artystyczne w działaniach marketingowych? Dlaczego sztuka staje się coraz ważniejszym spoiwem pozwalającym budować relacje marek z odbiorcami? Jak skutecznie współpracować z artystami? W ramach portalu zostanie zbudowana baza wiedzy dotyczącej relacji sztuki i biznesu obejmująca wywiady, eseje, case studies, nagrania audio i wideo. Ponadto na łamach (Un)common Ground publikowane będą artykuły dotyczące sztuki, ukazujące ważne artystyczne zjawiska i sylwetki. Dopełnieniem będą artykuły o podróżach, modzie, designie, architekturze, stylu życia. Wśród twórców i ekspertów zaangażowanych do tworzenia serwisu znajdą się Igor Gałązkiewicz, Anna Gacek, Vadim Grigoryan, Jacek Sosnowski i inni zaproszeni eksperci.

(AM, źródło: Ergo Hestia)