ERGO Hestia z ratingiem IFS na poziomie AA

0
2203

Agencja Fitch określiła rating siły finansowej (IFS) ERGO Hestii na wysokim poziomie AA. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jak podkreślają eksperci Fitch, rating odzwierciedla siłę, jaką daje bycie częścią, a równocześnie spółką, o strategicznym znaczeniu dla Munich Re. Decydujące znaczenie mają także bardzo wysokie poziomy rentowności i wypłacalności, wiodąca pozycja rynkowa oraz niski poziom ryzyka inwestycyjnego ERGO Hestii.

– Gwarancja bezpieczeństwa finansowego to nasze zobowiązanie wobec klientów oraz partnerów biznesowych. Potwierdza to tak wysoka ocena ratingowa – mówi Artur Borowiński, prezes zarządu ERGO Hestii. – Na przestrzeni ostatnich lat osiągnęliśmy bardzo dużo w zakresie zabezpieczenia finansowego. Wystarczy przypomnieć, że jako pierwsi w polskich ubezpieczeniach wdrożyliśmy niezwykle zaawansowany model wewnętrzny. Jesteśmy na najwyższych poziomach wypłacalności i bezpieczeństwa finansowego. Nasi klienci, zwłaszcza korporacyjni, to doceniają – dodaje.

ERGO Hestia podkreśla, że wysoki rating otwiera nowe możliwości w ubezpieczeniach korporacyjnych – w dotychczasowym spektrum aktywności, ale także w obszarach rozwojowych, na przykład w istotnych dla polskiej gospodarki energetyce odnawialnej i strategicznych projektach infrastrukturalnych.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl