ERGO: Skala nadbałtyckich szkód

0
439

W 2023 r. ERGO wypłaciło w państwach bałtyckich łącznie 216 mln euro odszkodowań: 59 mln euro klientom łotewskim, 102 mln euro na Litwie i 54 mln euro w Estonii. Na Łotwie prawie 32 mln ERGO wypłaciło z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i na życie.

W porównaniu z 2022 r. liczba roszczeń wobec ERGO z polis innych niż na życie i zdrowotnych w państwach bałtyckich wzrosła o 4%. Największy wzrost odnotowano w Estonii – o 7%, na Litwie o 4%, natomiast na Łotwie zgłoszonych zostało o 5% mniej roszczeń niż rok wcześniej. W 2023 r. państwa bałtyckie ucierpiały wskutek katastrof naturalnych bardziej niż w latach poprzednich.

Na wielkość wypłaconych odszkodowań największy wpływ miały dwie wichury z sierpnia i października. ERGO wypłaciło za nie w sumie 3,4 mln euro: 2 mln euro na Litwie, 840 tys. euro na Łotwie i 608 tys. euro w Estonii.

(AC, źródło: Xprimm)