Euler Hermes: Globalny wzrost bankructw dużych firm

0
443

Na szczycie trendu wzrostowego w niewypłacalnościach przedsiębiorstw Euler Hermes odnotował rekordowy poziom bankructw dużych przedsiębiorstw, których obroty przekraczają kwotę 50 mln euro. W sumie ubiegły rok zamknął się 342 poważnymi przypadkami niewypłacalności – o 7 więcej niż rok wcześniej – o łącznej wartości obrotów przekraczającej kwotę 205 mld euro, o 47,3 mld euro (+30% r/r) więcej niż w 2018 r.

Według Euler Hermes pod względem ciężaru był w szczególności wynikiem rosnącej liczby bankructw przedsiębiorstw, których obroty przekraczają 1 mld euro (30 przypadków w 2018 r. wobec 49 rok później).

Z danych ubezpieczyciela wynika, że wzrost liczby dużych bankructw przyspieszył w ostatnim kwartale 2019 r., z rekordową liczbą przypadków (94) i nowym najwyższym poziomem pod względem ciężaru (połączone obroty wzrosły o16% r/r, do 60,4 mld euro). Ameryka Północna (wzrost liczby niewypłacalności o 29 zdarzeń) wraz z Azją (+5) była kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego wzrostu liczby poważnych przypadków niewypłacalności,. Jednak to Europa Zachodnia (-9) pozostała najbardziej dotkniętym upadłościami regionem, ze 133 poważnymi przypadkami niewypłacalności w porównaniu z 96 przypadkami w Azji. Z kolei Europa Środkowa i Wschodnia wyróżniła się spadkiem drugi rok z rzędu (z -20 w 2018 r. do -18 w 2019 r., z 41 przypadkami).

Sektorami najbardziej dotkniętymi bankructwami w 2019 r. były handel detaliczny i usługi w Europie Zachodniej, sektor energetyczny i handel detaliczny w Ameryce Północnej oraz budownictwo w Azji.

Liczba dużych upadłości (obrót przekracza 50 mln euro) według kwartałów i wielkości obrotów w mln euro

Źródło: Euler Hermes, Allianz Research

(AM, źródło: MultiAN)