Euler Hermes: Handel światowy rośnie w najwolniejszym tempie od dekady

0
340

Większa niepewność i wyższe globalne taryfy celne mają niezwykle negatywny wpływ na handel. W 2019 r. wolumen światowego handlu towarów i usług rósł w najwolniejszym tempie od dziesięciolecia (+1,5%). W rezultacie eksporterzy najprawdopodobniej odnotują w tym roku straty w wysokości 420 mld USD – takie wnioski płyną ostatniego raportu „Handel Światowy” Euler Hermes.

Z szacunków autorów dokumentu wynika, że głównymi ofiarami recesji w handlu są Chiny (67 mld USD strat), Niemcy (62 USD mld) i Hongkong (50 mld USD). Chociaż w większości efekty te można tłumaczyć, w ich ocenie, kwestiami kursów walut, szok eksportowy niewątpliwie objął wszystkie kraje europejskie i inne światowe centra eksportowe. Pośród branż największe straty odczuwają: sektor elektroniczny (212 mld USD), metalowy (186 mld USD) i energetyczny (183 mld USD).

– Nasz autorski Wskaźnik Cyklu Handlowego* (TMI – Trade Momentum Index) pokazuje, że najgorsze jest za nami: wyniki wskaźnika przestały się pogarszać, ale jego wartość wciąż jest ujemna. Dlatego oczekujemy, że handel w 2020 r. pozostanie w reżimie niskiego wzrostu, nieznacznie przyspieszając do +1,7%, przy czym światowa gospodarka będzie nadal zwalniać (+2,4% po +2,5% w 2019 r.) – ocenia Ludovic Subran, główny ekonomista grup Allianz i Euler Hermes. – Tak zwana pierwsza faza porozumienia pomiędzy USA i Chinami, mimo że powierzchowna, może przynieść pewną ulgę. Ale ponowne groźby wprowadzenia taryf celnych i pracowity rok polityczny (szczyty światowe, wybory w USA) w 2020 r. doprowadzą do większej niestabilności, nie pozostawiając nadziei na znaczną poprawę – dodaje.

Największe zyski z eksportu odnotują Chiny (90 mld USD) i USA (87 mld USD). Jednak ich konflikt handlowy odcisnął swoje piętno: zyski z eksportu w przypadku obydwu krajów będą mniej więcej o połowę niższe niż w 2018 r. Rosnący protekcjonizm w formie amerykańskich taryf celnych na samochody może w następnej kolejności obrać za cel Niemcy i Zjednoczone Królestwo.

Co do sektorów elektronicznego (47 mld USD), metalowego (42 mld USD) oraz maszyn i urządzeń (27 mld USD) trend generalnie będzie się utrzymywał w 2020 r. Z kolei, sektory programów i usług IT (62 mld USD), rolno-spożywczy (41 mld USD) i chemiczny (37 mld USD) odnotują umiarkowane zyski z eksportu.

***

*Obejmuje dane z analizy wyników poszczególnych krajów, dotyczące zamówień eksportowych, dane o produkcji dla sektorów zintegrowanych z handlem światowych (np. motoryzacyjny, elektroniczny, chemiczny). TMI może z miesięcznym wyprzedzeniem wyjaśnić 75% zmian zachodzących w światowym handlu towarami.

(AM, źródło: MultiAN)