Euler Hermes: Ratingi ryzyka kraju rozszerzone o ryzyka ESG

0
479

Euler Hermes rozszerzył swoją metodologię ratingu ryzyka kraju o powiązane z ESG ryzyka braku zapłaty przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza ryzyka ze strony zagrożenia środowiskowego i rosnące ryzyka społeczne.

Ubezpieczyciel poszerzył swoje ratingi krajów o zestaw wskaźników odnoszących się do zrównoważenia środowiskowego z jednej strony (blok E) i dodał do swojego ratingu ryzyka politycznego analizę nastrojów wyłaniających się z mediów społecznościowych z drugiej strony (blok S). Kwestie ładu korporacyjnego (blok G), takiej jak ramy regulacyjne i prawne oraz kontrola korupcji, są już włączone do ratingu krajów od 2003 r. W ten sposób Euler Hermes został pierwszą firmą ubezpieczeniową należności handlowych, która włączyła wskaźniki ESG dla wszystkich kwestii powiązanych z ESG do swojej metodologii ratingu.

Metodologia ratingu ryzyka kraju Euler Hermes mierzy ryzyka związane z zaległościami w płatnościach przez przedsiębiorstwo w danym kraju z względu na warunki lub zdarzenia, które są poza jej kontrolą. Składa się z trzech komponentów średnioterminowych, które mierzą zakłócenia równowagi makroekonomicznej, ryzyko polityczne i strukturalne otoczenie biznesu (SBE). Z kolei dwa dodatkowe komponenty krótkoterminowe (wskaźnik ryzyka cyklicznego i wskaźnik przepływów finansowych) umożliwiają analitykom wykrywać recesje i sytuacje kryzysowe dotykające bilansów płatniczych. Rating obejmuje ponad 140 wskaźników i jest dostępny dla 194 krajów.

Komponent SBE, który zawiera np. wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej i wskaźnik kontroli korupcji, zostanie teraz uzupełniony o 6 wskaźników oceniających zrównoważenie środowiskowe, m.in. produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii: udział w całkowitej produkcji energii, deficyt wody, tj. roczny pobór świeżej wody jako procent dostępnych zasobów świeżej wody oraz podatność na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi. Z kolei komponent ryzyka politycznego będzie obejmował analizę nastrojów wyłaniających się z mediów społecznościowych.

Nasza nowa metodologia ratingu ryzyka kraju ma na celu uchwycenie podatności na związane ze zmianami klimatycznymi i niepokojami społecznymi zagrożenia przedsiębiorstw, które mogą być narażone na wyższe koszty finansowania i zakłócone łańcuchy dostaw oraz przerwy w działalności gospodarczej. Małe rozwijające się państwa wyspiarskie, kraje z mieszanką energetyki węglowej lub kraje, w których ryzyko powodzi jest wysokie, znajdują się na liście obserwacyjnej ze względu na ich wpływ na transakcje handlowe B2B. Te zewnętrzne wstrząsy są często ślepym zaułkiem dla dostawców, którzy nie myślą o rozszerzeniu swojego procesu due diligence dotyczącego klientów o ryzyka związane z zaległościami w płatnościach. W przyszłości, wraz ze wzrostem świadomości, nie byłbym zdziwiony, gdyby niektóre kraje wykazywały niższe ryzyka związane z zaległościami w płatnościach dzięki skutecznym politykom przystosowawczym – powiedział Ludovic Subran, główny ekonomista Allianz i Euler Hermes.

(AM, źródło: MultiAN)