Euler Hermes: Twardy brexit oznacza recesję Wielkiej Brytanii w 2021 r.

0
458

31 stycznia 2020 r. rozpoczął się okres przejściowy, który do 31 grudnia 2020 r. daje czas na wypracowanie ostatecznej umowy handlowej między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Zdaniem ekspertów Euler Hermes, prawdopodobieństwo ryzyka braku tej umowy na koniec 2020 r. wynosi 15%.

Ubezpieczyciel prognozuje, że w przypadku twardego brexitu wzrost PKB Wielkiej Brytanii spadnie do +0,6% w 2020 r. oraz -0,6% w 2021 r. Z kolei straty Wielkiej Brytanii z tytułu eksportu towarów do UE i wszystkich krajów, z którymi UE ma zawarte porozumienie o wolnym handlu, wyniosłyby ponad 20 mld GBP (22 mld euro) w 2021 r. Dla UE wpływ ekonomiczny byłby bardziej ograniczony (około 16 mld EUR z tytułu towarów). Poza UE, Japonia i Kanada znajdują się na czele pośród 15 najbardziej dotkniętych krajów, ponieważ porozumienia o wolnym handlu, jakie mają z UE, nie będą miały zastosowania do Wielkiej Brytanii.

Ana Boata, kierownik Działu Badań Makroekonomicznych Euler Hermes, uważa, że jest bardzo małe prawdopodobne, aby Zjednoczone Królestwo było w stanie powielić niektóre już istniejące porozumienia o wolnym handlu UE (z Australią, Kanadą) przed końcem tego roku lub wynegocjować nowe (np. z USA). UE stosuje średnią stawkę celną w wysokości około 9% na przywóz z USA, podczas gdy USA stosuje stawkę celną w wysokości około 5% na przywóz z UE. W przypadku braku porozumienia o wolnym handlu, bez względu na to, czy brexit będzie twardy, czy uporządkowany, UK mogłaby zastosować te same stawki celne wobec USA. Zdaniem ekspertki, porozumienie o wolnym handlu z USA wydaje się mało prawdopodobne w 2020 r., biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z zapowiedziami Zjednoczonego Królestwa porozumienie z UE będzie miało pierwszeństwo przed porozumieniem z USA w tym roku.

(AM, źródło: MultiAN)