Euler Hermes: W 2020 roku wzrośnie liczba niewypłacalnych firm

0
693

Według Globalnego Indeksu Niewypłacalności Euler Hermes w 2019 roku po raz trzeci z rzędu odnotowano wzrost liczby niewypłacalnych firm (+9% r/r). W ocenie ekspertów ubezpieczyciela 2020 będzie czwartym rokiem z rzędu, w którym wzrośnie liczba upadających podmiotów (+6%).

Euler Hermes przewiduje, że największy wkład w tegoroczny wzrost niewypłacalności będzie miała Azja (+8% w r/r), a w szczególności Chiny (+10%) oraz Indie (+11%). Wzrost gospodarczy w Europie Zachodniej utrzyma się poniżej historycznego progu, który zwykle stabilizuje liczbę niewypłacalności (+1,7%), co doprowadzi do wzrostu ich liczby i ryzyka w większości krajów. Ogółem cztery na pięć krajów wykażą w 2020 roku wzrost liczby upadłości, a najważniejszymi wyjątkami będą w tym zakresie Brazylia (-3% r/r) i Francja (0%).

W Polsce utrzyma się zwiększona liczba upadłości, nieco powyżej poprzedniego ich szczytu z lat 2012–2013. Najistotniejszy jest strukturalny problem niskiej rentowności polskich firm, który zaostrzy się przy słabszym wzroście gospodarczym – mówi Maxime Lemerle, szef Działu Analiz Sektorów i Niewypłacalności Euler Hermes.

Globalny Indeks Niewypłacalności Euler Hermes obejmuje 44 kraje wytwarzające 87% światowego PKB.

(AM, źródło: MultiAN)