Europ Assistance i Unext z pakietem pomocy dla klientów wefox

0
208

Unext, strategiczny partner wefox Insurance AG SA oddział w Polsce, oraz Europ Assistance Polska przygotowały pakiet assistance dla klientów insurtechu w naszym kraju. Oferta obejmuje pomoc samochodową, pomoc medyczną czy pomoc w domu.

Pomoc na drodze

Partnerzy oferują klientom ubezpieczeń komunikacyjnych assistance dostępny w czterech wariantach. W zależności od wybranego wariantu klienci mogą liczyć na pomoc w drodze, holowanie po wypadku lub awarii, wynajem samochodu zastępczego, a także wiele innych świadczeń, m.in. dowóz paliwa, zakwaterowanie w hotelu, zapewnienie tłumacza czy opiekę nad dziećmi. Wariant podstawowy obejmuje ochroną zdarzenia powstałe w Polsce. Pozostałe warianty posiadają rozszerzenie na Europę.

Assistance domowy

W ramach ubezpieczenia mieszkaniowego klienci w sytuacji awarii w miejscu zamieszkania mają zagwarantowaną pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza czy specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV/AGD/PC. Dodatkowo w ramach ochrony przewidziany jest dozór lub transport mienia, a jeżeli nieruchomość nie nadaje się do zamieszkania, transport osób objętych ubezpieczeniem i zakwaterowanie w hotelu.

Assistance medyczny

W ramach assistance medycznego, który jest częścią ubezpieczenia mieszkaniowego i komunikacyjnego, w sytuacji nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, klienci mają zagwarantowany dostęp do 14 różnych świadczeń medycznych, takich jak np. wizyta lekarza w domu, wizyta pielęgniarki, opieka pielęgniarska po hospitalizacji, dostawa leków czy transport medyczny lub organizacja procesu rehabilitacji. Do dyspozycji ubezpieczonych oddana została również całodobowa infolinia medyczna, w ramach której klienci mogą skonsultować swój stan zdrowia z dyżurującym lekarzem.

(AM, źródło: Europ Assistance)