Europ Assistance ma 60 lat

0
250

12 października w Paryżu Europ Assistance celebrowała sześćdziesiątą rocznicę powstania. Temat wieczoru obchodów 60-lecia, „CARE at Heart”, odzwierciedla obietnicę marki zawartą w jej haśle „You live, we care”, a także misję grupy: ułatwianie życia klientom każdego dnia.

Pod kierownictwem dyrektora generalnego, Antoine Parisi, który stoi na czele grupy od dziewięciu lat, oraz wsparciu Generali (Europ Assistance jest jej częścią) z małego francuskiego startupu firma stała się globalnym liderem: obecnie obsługuje około 11,5 miliona interwencji rocznie, dzięki zaangażowaniu ponad 12 tys. pracowników w ponad 35 krajach, 57 centrom pomocy i sieci 750 tys. akredytowanych partnerów.

Od francuskiego przedsiębiorcy do globalnego lidera

Pierre Desnos, założyciel Europ Assistance, wpadł na pomysł, który ukształtował jego projekt po wypadku, jaki przydarzył się kilku jego przyjaciołom w Hiszpanii. Dostrzegając istniejące wówczas luki w zakresie pomocy francuskim podróżnym i przy wsparciu Generali, w 1963 roku stworzył Europ Assistance, pierwszą firmę świadczącą usługi assistance dla osób podróżujących za granicę. Koncepcja szybko dowiodła swojej skuteczności: w tym samym roku uratowano trzy ludzkie życia. Jak ujął to Pierre Desnos: „w 1963 roku wymyśliliśmy zawód, prawdziwy zawód, wymagający i pełen wyzwań, z niekończącymi się obowiązkami…”.

Korzystając z boomu w turystyce, Europ Assistance początkowo rozszerzyła swoją działalność w Europie. W latach 80. otworzyła spółki zależne w USA, gdzie grupa jest obecnie liderem w swojej branży, a także na innych kontynentach. W 2023 r. Europ Assistance obsługuje 300 mln klientów na całym świecie i generuje ponad 3 mld euro przychodów.

– Z radością i dumą świętujemy 60-lecie Europ Assistance, fantastycznej francuskiej przygody z przedsiębiorczością, która stała się międzynarodowym liderem w swojej dziedzinie. Zapewnienie pomocy, we Francji lub poza naszymi granicami, jest misją, która nas wyróżnia i którą będziemy realizować z taką samą pasją, dzięki tym, którzy nam ufają: pracownikom, klientom, partnerom i akcjonariuszom – powiedział Nicolas Sinz, CEO Europ Assistance France.

Od pomocy w podróży po care service

Po assistance dla podróżujących pojawiły się usługi osobistej pomocy w codziennych sytuacjach awaryjnych w domu, takie jak teleassistance. W 2000 roku grupa wprowadziła nową generację spersonalizowanych usług, aby pomóc ludziom radzić sobie z codziennymi sytuacjami kryzysowymi. Są one obecnie zorganizowane wokół trzech obszarów specjalizacji: assistance samochodowego, assistance w podróży oraz usług pomocy osobistej, takich jak wsparcie dla osób starszych, ochrona tożsamości cyfrowej, telemedycyna i concierge.

Aby lepiej wypełniać swoją misję, grupa intensywnie inwestuje w cyfryzację swoich usług i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

„Care”, misja skoncentrowana na kliencie

Dla pracowników i klientów Europ Assistance cztery litery słowa „CARE” mają konkretne znaczenie: Caring, Available, Reliable, Easy to work with (Troskliwy, Dostępny, Niezawodny, Łatwy we współpracy).

– Umieściliśmy te cztery litery i doświadczenia klienta w sercu naszej misji, a także w obietnicy marki i w motto z naszym hasłem „You live, we care”, w 2010 roku – wyjaśnia Antoine Parisi. – Ale bardziej niż slogan, to hasło uosabia kulturę korporacyjną całkowicie skoncentrowaną na naszych klientach i naszym głównym celu, z którego nasi pracownicy są dumni.

„You live we care” odzwierciedla również zaangażowanie grupy w kwestie środowiskowe, społeczne i socjalne. Wśród wielu innych inicjatyw Europ Assistance uruchamia kompleksowe i globalne szkolenia związane z klimatem i oferuje niskoemisyjne rozwiązania wspomagające mobilność.

– Jesteśmy dumni, że możemy świętować 60. rocznicę i kontynuować niesamowitą podróż zapoczątkowaną przez jej założyciela Pierre’a Desnosa. Chcę złożyć hołd 12 tysiącom mężczyzn i kobiet, którzy uczynili z grupy ludzką, międzynarodową przygodę, którą jest do dzisiaj, wypełnioną życzliwością, odpowiedzialnością i niezwykłym osobistym zaangażowaniem. Zgodnie z naszą misją i obietnicą, będziemy nadal pionierami w nowych formach pomocy, aby lepiej pomagać i chronić miliony ludzi, którym towarzyszymy każdego roku – podsumowuje Antoine Parisi.

(AM, źródło: Europ Assistance)