Europ Assistance z assistance samochodowym dla klientów Masuria Group

0
195

Masuria Group, ogólnopolska agencja ubezpieczeniowa z siedzibą w Olsztynie, i Europ Assistance Polska przygotowały wspólnie pakiet assistance drogowego dla klientów pierwszej z firm.

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance w sytuacji awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu. Wariant Komfort gwarantuje klientom usprawnienie pojazdu na miejscu i holowanie oraz dodatkowo pomoc w postaci dostarczenia paliwa, a w sytuacji, gdy holowany pojazd nie może zostać naprawiony w ten sam dzień: organizację pojazdu zastępczego, zakwaterowanie i transport do hotelu, przewóz kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub miejsca docelowego i postój na parkingu strzeżonym.

Opcja Premium daje ponadto klientom możliwość skorzystania z organizacji i pokrycia kosztów transportu w celu odbioru pojazdu po naprawie czy złomowania pojazdu. W sytuacji, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe miało miejsce za granicą, klientom przysługują dodatkowo świadczenia w postaci transportu medycznego, transportu zwłok czy organizacji i pokryciu kosztów wizyty bliskiej osoby, w przypadku hospitalizacji korzystającego z pojazdu.

Oferta dedykowana klientom Masuria Group została przygotowana w taki sposób, aby w jak najbardziej kompleksowy sposób wesprzeć ich w trudnej sytuacji na drodze. Zróżnicowanie pakietów pozwala klientowi wybrać optymalny dla siebie pakiet dostępnych świadczeń – mówi Marcin Zieliński, dyrektor Departamentu Sprzedaży Europ Assistance Polska.

Dodatkowo w ramach obu wariantów klienci mają dostęp do telefonicznych informacji o rekomendowanych trasach drogowych na terenie Europy, tłumaczenia telefonicznego w rozmowach z policją i służbami zagranicznymi, pomoc administracyjną w razie braków dokumentów niezbędnych do kontynuowania podróży czy przekazania wiadomości wskazanej osobie o zaistniałym zdarzeniu. Ponadto w ramach rozszerzenia oferują one również ochronę w postaci assistance rowerowego – gdzie w przypadku awarii lub uszkodzenia roweru klienci mają zagwarantowany dostęp do organizacji i pokrycia kosztów holowania pojazdu.

(AM, źródło: Europ Assistance Polska)