Europa Ubezpieczenia przegrała bitwę, ale wygrywa wojnę

0
639

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że TUnŻ Europa ma zwrócić spadkobierczyni posiadacza dwóch polis z UFK blisko 190 tys. zł plus ponad 127 tys. zł odsetek. Większość sporów sądowych dotyczących „uefek” kończy się jednak po myśli ubezpieczyciela – zauważa „Puls Biznesu”.

„PB” pisze, że SO zdecydował, iż obie umowy ubezpieczenia z UFK są nieważne, gdyż nie spełniały funkcji ochronnej. Świadczenie na wypadek śmierci stanowiło bowiem jedynie 1% ulokowanych składek. Pełnomocniczka powódki Mariola Tkaczyk, radca prawny z kancelarii LWB uzupełnia, że w ustnym uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, iż wyceny instrumentów strukturyzowanych, od których wartości zależała wysokość świadczeń, dokonywał podmiot powiązany z ich emitentem, według zasad nieznanych nawet zakładowi i na podstawie nieujawnionych czynników.

Gazeta zwraca uwagę, że jest to czwarte rozstrzygnięcie korzystne dla osoby reprezentowanej przez kancelarię, z czego trzy są już prawomocne. Przypomina jednocześnie, że przez ostatnie dwa lata TUnŻ Europa wygrało blisko sześćdziesiąt spraw. Ubezpieczyciel nie komentuje najnowszego wyroku (sygn. akt XXV C 600/17), czekając na jego uzasadnienie.

Więcej:
„Puls Biznesu” z 24 listopada, Karolina Wysota, Sąd unieważnił kolejne polisy z UFK
https://www.pb.pl/sad-uniewaznil-kolejne-polisy-z-ufk-1101411

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)