GrECo Specialty: Paweł Kowalewski wzmacnia Pion Energetyki i Górnictwa

0
717

GrECo Specialty, wyspecjalizowana w zakresie dużych ryzyk korporacyjnych część Grupy GrECo, rozszerza zakres usług świadczonych klientom sektora energetycznego. Ze względu na coraz większe znaczenie sektora energetycznego i odnawialnych źródeł energii powołano wyspecjalizowany dział Energetyki i Odnawialnych Źródeł Energii (Power & Renewables), którego celem jest jeszcze skuteczniejsze wspieranie klientów z tej branży. Działem będzie kierował Paweł Kowalewski jako Nowy Lider Praktyki.

Paweł Kowalewski jest doświadczonym specjalistą w dziedzinie ubezpieczeń i usług finansowych, z 28-letnim doświadczeniem w branży. Do GrECo Specialty dołączył z czołowego polskiego koncernu energetycznego, gdzie kierował obszarem zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń.

W związku z wdrażaniem przez kolejnych ubezpieczycieli polityki dekarbonizacyjnej, w nadchodzących latach spodziewane są przełomowe zmiany na rynku specjalistycznych ubezpieczeń korporacyjnych. GrECo Specialty deklaruje, że jego celem jest zapewnienie obecnym i potencjalnym klientom z sektora energetycznego najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie transferu ryzyka oraz optymalizacja całkowitego kosztu ryzyka.

Nowo utworzony dział Power & Renewables będzie następujące zadania:

  • Dostarczanie zindywidualizowanych rozwiązań w zakresie reasekuracji i alternatywnego transferu ryzyka dla przedsiębiorstw zajmujących się konwencjonalnymi i nowymi technologiami.
  • Opracowanie długoterminowej strategii obsługi klientów wymagających czasu na dostosowanie się do trendów branży energetycznej, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności wymaganej dla realizacji celów krótkoterminowych.
  • Przygotowanie ekspertyz, z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, aby wspierać klientów GrECo w budowaniu i utrzymywaniu efektywnej infrastruktury zarządzania ryzykiem.
  • Uzyskanie pozycji lidera oferującego nowatorskie rozwiązania ubezpieczeniowe dla sektora energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii.

– Paweł posiada wyjątkową wiedzę i zrozumienie celów, oczekiwań oraz wewnętrznych uwarunkowań klientów. Pracując dla największego producenta energii w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, z powodzeniem wdrożył najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie ubezpieczeń. Ma również doskonałe relacje z najważniejszymi podmiotami działającymi na globalnym rynku ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym. Dalszy rozwój Pionu Energetyki i Górnictwa jest jednym z naszych priorytetów – podkreśla Zviadi Vardosanidze, dyrektor generalny GrECo Specialty oraz Group Practice Leader Energy, Power & Mining.

(AM, źródło: GrECo)