Europa: Zmienić przepisy dla dobra klimatu

0
136

Europejscy regulatorzy muszą zmodyfikować swoje przepisy kapitałowe, aby dać ubezpieczycielom swobodę inwestowania w projekty infrastrukturalne przyjazne dla klimatu. – Obecnie ramy regulacyjne, jakie mamy w Europie właściwie zniechęcają nas do pomocy w transformacji – powiedział Oliver Baete, dyrektor generalny Allianz, przemawiając na wirtualnej sesji Światowego Forum Ekonomicznego poświęconej finansowaniu przejścia na gospodarkę niskowęglową.

Jako ubezpieczyciel europejski Allianz podlega przepisom Solvency II, wprowadzonym po kryzysie finansowym dla zapewnienia wystarczających zasobów finansowych na wypłaty z polis w czasie przyszłego kryzysu. Jednak przepisy te są krytykowane za zmuszanie ubezpieczycieli do zamrażania zbyt wielkich ilości pieniędzy, co uniemożliwia ich inwestowanie w aktywa.

 – Jesteśmy przekapitalizowani. Jeśli się inwestuje na giełdzie w akcje, które potrafią być bardzo niestabilne i szybko tracić na wartości, to jedno, ale my stosujemy tę samą logikę kapitałową do inwestycji infrastrukturalnych, chociaż tu ryzyko jest zupełnie inne.

Wśród apeli polityków o udział kapitału sektora prywatnego w finansowaniu globalnej transformacji energetycznej, Baete stwierdził, że jest to problem zasadniczy i musi być rozwiązany bardzo szybko.

(AC, źródło: Reuters)