Faktyczny zakres działalności przesądza o ruchu przedsiębiorstwa

0
374

Sąd Najwyższy uznał, że szkoda wyrządzona pracownikowi przez poruszający się wózek widłowy należący do firmy produkcyjnej jest także szkodą spowodowaną ruchem przedsiębiorstwa korzystającego z sił przyrody. Konsekwencją tego jest odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, od której może zwolnić wykazanie przyczynienia się poszkodowanego do szkody – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Wyrok SN został wydany w sprawie, w której poszkodowany w wyniku najechania przez wózek widłowy wystąpił przeciwko swojemu pracodawcy o odszkodowanie. W trakcie sporu powstała wątpliwość co do tego, czy pozwaną firmę produkcyjną z branży spożywczej należy traktować jako przedsiębiorstwo wprawiane w ruch siłami przyrody, co oznaczałoby, iż w tej sprawie odpowiedzialność za szkody na osobach i mieniu opiera się na zasadzie ryzyka, zgodnie z art. 435 k.c. W takiej sytuacji ewentualne przyczynienie się do szkody powoda byłoby kwestią drugorzędną.

Po wielu perypetiach sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Ten zaś stwierdził, że o uznaniu przedsiębiorstwa za wprawiane w ruch siłami przyrody powinno rozstrzygać, jaki jest jego faktyczny (a nie formalny) zakres działalności, tj. to, czym się zajmuje (wyrok z 10 grudnia 2020 r., sygn. I CSK 158/19). Sędzia Małgorzata Manowska podkreśliła, że posiadanie przez pozwaną linii produkcyjnych, ciągów technologicznych i transportowych służących produkcji i logistyce rozstrzyga o potraktowaniu jej jako działającej w oparciu o siły przyrody. A zatem szkoda wynikała z ruchu przedsiębiorstwa. Tak więc odpowiedzialność firmy występuje niezależnie od uchybień w zakresie bhp.

„DGP” wskazuje, że w tej sytuacji do rozstrzygnięcia pozostaje zakres odpowiedzialności pozwanego. Tu zaś pod uwagę będzie brane przyczynienie się powoda do szkody.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 14 grudnia, Michał Culepa „Ruch wózka widłowego to też ruch przedsiębiorstwa”
https://edgp.gazetaprawna.pl/….

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)