PIU: Podsumowanie seminarium rachunkowego

0
394

9 grudnia odbyło się seminarium zatytułowane „Wpływ Covid-19 oraz zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”. W wydarzeniu zorganizowanym przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z KPMG uczestniczyło ponad 250 osób z zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz ośrodków akademickich.

Przewodnim tematem seminarium był wpływ pandemii na sprawozdawczości i rachunkowość zakładów ubezpieczeń. Omówiono następujące tematy:

  • zamknięcie 2020 r.;
  • istotne kwestie w 2021 r. w kontekście niepewności szacunków, testów na utratę wartości oraz wpływu pandemii na sytuację finansową i wypłacalność zakładów ubezpieczeń;
  • wpływ pandemii na sektor ubezpieczeń poprzez kwantyfikacje ryzyk oraz adekwatność składek.

Oddzielna prezentacja dotyczyła problemu niskich stóp procentowych oraz ujęcia skutków renegocjacji umów najmu zgodnie z MSSF 16, a także adekwatności zmian technologii w pracy finansistów. Kolejne prezentacje dotyczyły jednolitego europejskiego formatu raportowania i alternatywnych sposobów oszacowania rezerw IBNR. Seminarium zakończył temat poprawek w MSSF 17.

(AM, źródło: PIU)