FinTech&InsurTech Digital Congress: Eksperci o nowych wyzwaniach i przemianach w sektorze finansowym

0
1031

14 czerwca w hotelu The Westin Warsaw odbył się 15. FinTech & InsurTech Digital Congress. Uczestnicy wysłuchali merytorycznych wystąpień oraz debat z udziałem ekspertów. Kongres był podzielony na dwa bloki tematyczne: „New Challenges & New Opportunities” oraz „Przemiany na horyzoncie”. Głównym patronem medialnym ubezpieczeniowej części spotkania była „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Zmiany to szansa na rozwój

Pierwszy blok tematyczny, zatytułowany „New Challenges & New Opportunities”, dotyczył dynamicznych zmian zachodzących w embedded finance i insurance, które zyskują na znaczeniu w kontekście rozwoju technologii finansowych oraz szans związanych ze zmieniającym się globalnym krajobrazem biznesowym i gospodarczym. Poruszono zagadnienia z zakresu bankowości i cross border e-commerce, zwracając uwagę na rozwiązania systemowe, które warto wdrożyć, oraz sposoby dotarcia do klientów działających w różnych modelach biznesowych. 

Kolejnym zagadnieniem była ewolucja insurtechów oraz zaangażowanie i potrzeby klientów z różnych grup wiekowych. Istotna była również kwestia finansowania pojazdów online, natomiast w późniejszych rozmowach zwrócono uwagę na temat nowoczesnej bankowości i modernizacji finansowej infrastruktury. Ważnym aspektem były wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami finansowymi, w szczególności w kontekście usług bankowych oraz zachodzących w nich transformacji.

Jaka rola dla sztucznej inteligencji?

Drugi blok, zatytułowany „Przemiany na horyzoncie”, rozpoczął się od dyskusji na temat elastycznych rozwiązań dla sektora ubezpieczeniowego oraz sposobów weryfikacji tożsamości w przestrzeni wirtualnej. Następnie prelegenci przeszli do tematów związanych ze sztuczną inteligencją – rozpatrzono perspektywę wyzwań i ryzyk z nią związanych, jak również jej rolę na rynku inwestycyjnym. Przeanalizowano, w jaki sposób sztuczna inteligencja może wspierać działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji finansowych w cyberprzestrzeni oraz systemów zapobiegania atakom cybernetycznym. Przedstawiono także kwestie dotyczące innowacyjnych strategii zarządzania ryzykiem, koncentrując się na rewolucji w kosztach dzięki automatyzacji AML i procesów weryfikacyjnych KYC/KYB. Omówiono przyszłe rozwiązania w obsłudze roszczeń z ubezpieczeń na życie, skupiając się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w obecnych procesach.

Cyfrowe relacja a otoczenie prawne

Podczas kolejnych sesji rozmowy dotyczyły współpracy dojrzałego towarzystwa ubezpieczeniowego ze startupem w zakresie bezpieczeństwa tożsamości użytkownika i zgodności z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego oraz rozporządzenia DORA. Odpowiedziano na pytanie, czy zgodność z tym ostatnim zapewnia odporność cyfrową, analizując proporcjonalność, testy i koszty. W ramach debaty eksperci omówili wyzwania związane z ochroną danych, potrzebę nowych technologii w prewencji cyberataków oraz zmieniające się regulacje, takie jak: Data Act, DSA i AI Act. Kolejna rozmowa dotyczyła biznesowych aspektów wdrażania tokenów EMT, ich wartości, przyszłości rynku oraz technologicznych i regulacyjnych wyzwań związanych z emitowaniem tych tokenów.

Kondycja zdrowotna i jej wpływ na ubezpieczenia

Wydarzenie zakończyła dyskusja na temat sytuacji zdrowotnej społeczeństwa, jej wpływu na branżę ubezpieczeń, a także partnerstwa ubezpieczycieli z dostawcami rozwiązań insurtech i healthtech.

W roli prelegentów 15. FinTech & InsurTech Digital Congress wystąpili m.in. Maciej Gołaś, dyrektor zarządzający ds. rozwoju procesów, usług i platform cyfrowych Grupy PZU, Adam Wandachowicz, Country Manager Toyota Insurance Services Poland, Katarzyna Wojdyła, członkini zarządu LINK4, Anita Bogusz, członkini zarządu CRO Nationale-Nederlanden, oraz Andrzej Browarski, Head of Analytics & Innovation Officer PZU Zdrowie.

(AM, źródło: MMC Polska)